Lhf logotyp

Långareds hembygdsförening Föreningen

Långareds Hembygdsförening bildades 1973 för att, som det står i stadgarna, slå vakt om bygdens kulturarv och därvid bidraga till att alla innevånare ges hemkänsla i orten.

Föreningens historia började dock redan 1971 då Elof Persson tog initiativet till att restaurera Vagnsheds kvarn. Den intresseförening som då bildades omvandlades till Långareds Hembygdsförening när restaureringen var klar. Tyvärr har inte föreningen längre tillgång till kvarnen.

Läs vidare här På vår hemsida kan du läsa mer om de 25 första åren i föreningens historia.


Ordförande
Åsa Persson 0322-44364
Kärralid 32
441 91 AlingsåsKassör och Medlemsfrågor
Ingemar Thorén 0706-980190
Vangshedsvägen 93 Ulvarås,
441 91 AlingsåsSamtliga styrelseledamöter
Ordinarie
Ingemar Thorén,
Berit Perhamn,
Lillemor Skoglund-Andersson,
Ingela Lindahl,
Barbro Svensson,
Inge Josefsson,
Jan Carlsson,
Lars Johansson,
Suppleanter
Kerstin Kristensson,
Else-Britt Wallin
Erik Fristedt,
Ulf Efraimsson,
Marita Adolfsson

Styrelsen sammanträder sista måndagen i varje månad. Skicka frågor och idéer via e-post eller ring vår ordförande.


BankGiro: 313-9136
PlusGiro: 17 88 29-8


Webadress: www.langared.se

Hembygdsgården i Ruus
Adress: Loo Ruus 865, 446 95 Sollebrunn

Kontaktpersoner
Örtagården
Ingela Lindahl* 0322-17201
Inger Johansson,
Berit Perhamn,
Anna-Lisa Kallkopf
Bakstugan
Kerstin Kristensson 0322-70348, 0723-162416
Ruuskommittén
Carl-Gustav Brunnegård*,
Inge Josefsson,
Lennart Karlsson,
Inger Johansson,
Harry Eriksson,
Jan Karlsson,
Göran Svensson,
Lars-Erik Kallkopf,
Lars-Inge Ahlberg,
Daniel Nylén


Hembygdsdags-kommittén
Barbro Svensson*,
Carl-Gustav Brunnegård,
Gunlög Lennartsson,
Pierre Persson,
Andreas Ahlning,
Niklas Levinsson,
Daniel Nylén,
Stefan Ahlning
Sandhult
Eva Karlsson*,
Lillemor Skoglund-Andersson,
Erik Aronsson,
Berit Larsson,
Marina Mattson


Kartås
Barbro Svensson*,
Arne Johansson,
Berit Perhamn


Programkommittén
Ingemar Thorén*,
Berit Perhamn,
Irene Wängvik,
Lillemor Skoglund-Andersson


Hemsidan
Katarina Knutsson
Servering i Långared
Gunnel Sundberg*,
Inga-Lill Karlsson*,
Silvia Seifert,
Arne Johansson,
Inger Johansson,
Jan Karlsson


Ombud Västergötlands hembygdsförbund
Berit Perhamn,
Barbro Svensson,
Inge Josefsson,
Suppleant:
Erik Fristedt


Valberedning
Styrelsen*sammankallande
Klicka för att komma längst upp på denna sida

Långareds hembygdsförening   www.langared.se