Torp och gårdar som funnits i Långaredsbygden
I samband med de torpvandringar vi haft har föreningen samlat på sig fakta om några av de torp och gårdar som funnits i bygden. Denna information går att hitta på skyltar på de flesta av platserna.

Torp och gårdar på denna sida:      
Dalen
Lhf torp-inventeringsnummer: 1
Undantagsstuga under Djurgården från 1867 till 1914, då den revs. Sista boende var Britta Stina Andersdotter-Sjöberg.
Djurgården
Lhf torp-inventeringsnummer: 2
Torp under Holmängen sedan 1825. Den fina valvkällaren är från 1870-talet.
Porten
Lhf torp-inventeringsnummer: 3
Torp under Holmängen sedan mitten av 1700-talet. Sista ägaren efter fem generationer var Annie Johansson som dog 1975.
Västerhagen
Lhf torp-inventeringsnummer: 4
Torp under Holmängen sedan 1840-talet. Sista boende var Anna-Stina Larsdotter som dog 1871. En källare utan tak finns kvar.
Portedalen
Lhf torp-inventeringsnummer: 5
Backstuga under Ruus sedan 1851. Sista boende här var Anna Pettersdotter som dog 1908. Stugan flyttades till Lerbäcken 1897 och vidare till Nästebäcken 1909. En källare utan tak finns kvar. Stuggrund ca 40 meter mot sydväst.
Backstuga under Lerbäcken
Lhf torp-inventeringsnummer: 6
Backstuga 1897-1909. Anna Pettersdotter och hennes stuga flyttades hit från Portedalen. Efter hennes död 1908 flyttades stugan till Nästebäcken. Anna vävde huvuddukar till bykvinnorna.
Vittenberg (Vitamaa)
Lhf torp-inventeringsnummer: 7
Torp under Lerbäcken, Långareds socken, kallat Vitamaa. Uppfört på 1860-talet. Sista boende var strykerskan Augusta (Andersdotter) Blomqvist som flyttade 1907. En källare utan tak finns kvar.
Gamla Vittenberg
Lhf torp-inventeringsnummer: 8
Torp under Ruus, Långareds socken, kallat gamla Vittenberg. Torp i fyra generationer sedan mitten av 1700-talet. Sista boende var pigan Hedda Gustafsdotter på 1860-talet.
Björkås
Lhf torp-inventeringsnummer: 9
Torp sedan 1840-talet, under Upplo egendom. Sista boende var Johannes Andreasson som dog 1918. En igenrasad källare finns kvar.
Alehagen
Lhf torp-inventeringsnummer: 10
Torp under Sävekärr, Långareds socken. Har funnits sedan 1850-talet. Sista boende var Helena Nilsdotter, som dog 1912, 95 år gammal. En igenrasad källare finns kvar.
Nästebäcken 1
Lhf torp-inventeringsnummer: 11
Torp under V. Mölnemad, Långareds socken. Har funnits sedan början av 1800-talet.
Aspedalen
Lhf torp-inventeringsnummer: 12
Torp under Östäng, Långareds socken. Har funnits sedan 1820-talet. En av ägarna var Aron Andersson ( 1877 - 1942 ), som var den första brevbäraren på linjen Gräfsnäs - Östäng när järnvägen kom år 1900. Brodern Janne Eriksson byggde ny stuga och ladugård några hundra meter västerut omkring år 1900.
Björkelund (Berget)
Lhf torp-inventeringsnummer: 13
Torp under Frishulan, kallat Berget, Långareds socken. Har funnits sedan 1860-talet. Friköpt av John Johansson (John i Berget) på 1950-talet.
Lerbäcken
Lhf torp-inventeringsnummer: 14
Gård under Holmängen sedan början av 1700-talet. Gården friköpt på 1850-talet.
Högekulle (Stampa)
Lhf torp-inventeringsnummer: 15
Torp under Ö. Mölnemad, kallat Stampa, Långareds socken. Har funnits sedan 1830-talet.
Nästebäcken 2
Lhf torp-inventeringsnummer: 16
Backstuga under V. Mölnemad, Långareds socken. Stugan flyttades hit från Portedalen 1908. Anna Johansson (1859-1932) var väverska och sveperska i bygden.
Lodalen (Björklunds, Mölnemad stom)
Lhf torp-inventeringsnummer: 17
Soldattorp No 321, under Mölnemad, Långareds socken.
I slutet av 1600-talet infördes ett system i Sverige "indelningsverket" som innebar att varje rote i socknen skulle hålla med en soldat och förse honom med årslön, bostad och kläder. Bostaden skulle bestå av ett torp med åker och äng. (Indelningsverket upphörde för gott år 1901.)
De soldater som hade sitt boende här på soldatstommen hette ofta Möller, Vulkan, Fri, eller Malm. Den siste soldaten hette emellertid Karl August Svantesson Björklund. Han antogs som soldat 1890 och innehade en längd av 1,73 m. Björklund var född i Värmland år 1869 och var gift med Anna Kristina Johansdotter. De hade fyra barn. Soldattorpet revs 1941. Platsen går i folkmun under olika namn: "Björklunds" och "Mölnemad stom".
Såge-Petters
Lhf torp-inventeringsnummer: 18
Backstuga under Västra Mölnemad/Hästhagen (?), Långareds socken.
Den muntliga traditionen förtäljer att sågverksarbetaren Anders Petter Nilsson bodde här i en liten stuga - med specialkonstruerad säng. Hål hade borrats i husväggen varigenom stockar eller närmare bestämt riastakar stuckits in. Plankor hade sedan lagts på dessa instuckna stakar på insidan, som sängbotten. Även utanför huset kunde man se stakarna sticka ut. Enligt uppgift dog Såge-Petter 1905.
Klevan
Lhf torp-inventeringsnummer: 19
Backstuga under Snurrebo.
Stugan fanns här under första halvan av 1800-talet och var hemvist för en fd soldat från Tvärslätt, Elias Björk, död 1841. Han bodde här med hustru och barn. Han var gift två gånger. Sista hustrun bodde kvar i stugan 25 år efter Elias' död 1841. Hon slutade sina dagar 1866 och stället upphörde.
Dammen
Lhf torp-inventeringsnummer: 20
Torp under Snurrebo.
Här bodde torparen Karl Larsson med hustru och barn mellan åren 1858 och 1893 (de flyttade sedan till Attholmen). Därefter kom Anders Petter Johansson och hans hustru Alma Paulina hit med sina barn och bodde här fram till 1920-talet, varefter stugan flyttades till Gräfsnäs.
Gatebacken (Nybloms)
Lhf torp-inventeringsnummer: 21
Soldattorp No 320, under Nygård/Hästhagen, Långareds socken.
I slutet av 1600-talet infördes ett system i Sverige, "indelningsverket", som innebar att varje rote i socknen skulle hålla med en soldat och förse honom med årslön, bostad och kläder. Bostaden skulle bestå av ett torp med åker och äng. (Indelningsverket upphörde för gott år 1901.)
Den siste soldaten som bodde här var Janne Johansson Nyblom. Han kom hit 1886, gifte sig med Augusta Andersdotter från en gård här i närheten och fick sonen Oskar Linus Nyblom. Efter soldattidens upphörande bodde familjen kvar. Janne bröt bland annat upp mark för nyodling. Stället kom i folkmun att kallas Nybloms.
Fritorp
Lhf torp-inventeringsnummer: 22
Backstuga under Frishulan, Långareds socken.
När soldaten Johannes Fri på soldatstommen Lodalen fick avsked 1866 fick han och familjen (hustru Christina och tre minderåriga barn) lämna sitt hem och flytta hit. Efter åtta år i backstugan dog hustrun Christina i TBC. Ett par år senare finns ingen av dem längre kvar här. Den före detta soldaten återfinns senare som "Fris-Kristinas" man i en backstuga på Loo Nedergård.
Inget finns kvar av backstugan, endast rester av brunnen.
Kartås
Lhf torp-inventeringsnummer: 23
Backstuga under Frishulan, byggd omkring 1870. Renoverad 1977 av Hembygdsföreningen.
Den sista som bodde här var Maja-Stina Karlsdotter, född 1860, död 1935. Stugan byggdes av Maja-Stinas far, Karl Larsson. Han kallades allmänt för Fris-Kalle och var gift med Kristina Larsdotter från Tåbacken i Frishulan. När de bodde som flest inne i stugan (1890) var de åtta personer: Modern Kristina, fadern Fris-Kalle, fem barn mellan 12 och 30 år och ett barnbarn i ett-årsåldern.
Du kan läsa mer på Kartås-sidan.
Tåbacken (Majas kulle)
Lhf torp-inventeringsnummer: 24
Backstuga under Frishulan.
Från 1826 fram till någon gång runt 1840 bodde Lars Andersson och Maja Persdotter här med sina barn. Lars gick under namnet Tå-Lars. Familjen flyttade till Kartås.
Holkakullen
Lhf torp-inventeringsnummer: 25
Här låg förr en Frishulegård på 1/16 mantal.
År 1867 köpte Sven Andersson och hans hustru Britta Andersdotter marken och flyttade hit - och fick fyra barn. Marken såldes dock av bit för bit och Sven for till Amerika 1882. Fem år senare dog hustrun. Gården upphörde 1887.
Åsen (Friskes ås)
Lhf torp-inventeringsnummer: 26
Soldattorp No 301, under Frishulan.
De fyra sista soldaterna på soldatstommen i Frishulan hette Frisk, dock utan att vara släkt med varandra. Den siste av dem - och den siste soldaten som bodde här - var Karl Johansson Frisk. År 1894 flyttade han till Bergstena med sin familj. En välbehållen källare finns kvar.
Roshulan
Lhf torp-inventeringsnummer: 27
Torp under Lommerhall/Stora Loo (idag Loo Gunnagård, Vallen).
Torpet Roshulan fanns på denna plats under 1800-talets första hälft. Området härikring kallas än idag Roshulan.
Gamla Vallen (Övre Vallen)
Lhf torp-inventeringsnummer: 28
Loo Gunnagård, Långareds socken
Gården Vallen, ¼ mantal, uppkom ca 1840 (marken tillhörde tidigare Loo herrgård). Gården var under en tid delad i två hälfter. Det var inte ovanligt förr att en "två-hästarsgård" som denna delades i två delar med vardera 1/8 mantal.
År 1844 flyttade en son (Anders Persson) fram till nuvarande Vallen, en annan son (Andreas Persson) tog vid här på föräldragården. Denna övre del gick sedan ur släkten och hade några olika ägare, alla med namnet Andreas.
1909 återgick Gamla Vallen till släkten och de två delarna kom åter samman. Sista innehavaren här var Andreas Andersson och hans hustru Josefina Andreasdotter och deras sex barn. Sven och Gustaf hette två av barnen. Familjen flyttade fram till "Vägas". En källare finns ännu kvar.
Vallakåten
Lhf torp-inventeringsnummer: 29
1/8 mantal Loo Storegård, Långareds socken
Gård som fanns här under en 20-årsperiod i mitten av 1800-talet med olika ägare. Villkoren var inte de allra bästa. Styv lerjord och problem med grannar och utfartsväg. "Jag kommer inte ut med hvarken folk eller kreatur" skrev en av dem i en stämningsansökan till tinget. Vem av dem som gick under namnet Vallakåten är oklart, men en av de som bodde här hette Jonas. Han byggde upp ett torp på gårdens utmarker. Torpet fick sitt namn uppkallat efter honom: Jonstorp.
I de officiella pappren kallas områdena härikring Wallen (mitten av 1800-talet), i folkmun Ormakulla. En källare finns kvar vid skogskanten.
Rödjan
Lhf torp-inventeringsnummer: 30
Torp under Stora Loo (idag Loo Nedergård), Långared socken
Torpet Rödjan fanns här under första halvan av 1800-talet (1806-1852). Ladugården låg ut mot vägen. De sista som bodde här var Sven Nilsson och hans hustru Johanna Svensdotter. De hade sex barn, två flickor och fyra pojkar. Döttrarna höll sig kvar i trakten. Den ena i Loo, den andra tog tjänst i Gräfsnäs. De fyra sönerna begav sig längre bort, en av dem till Mariestadstrakten, en annan till Stockholm, en tredje till Östersund och en fjärde till Amerika.
Gustavs rastplats
Lhf torp-inventeringsnummer: 31
Här vid Lommerhallsled träffades byborna för olika möten. Även politiska möten hölls här i början av 1900-talet.
Under 1960- och 70-talen återupptog dåvarande ägaren Gustav Fristedt den gamla traditionen genom att årligen anordna stora ekumeniska möten. Han iordningställde rastplatsen bland annat med en kvarsten från Saens kvarn (näraliggande kvarnplats) och återuppreste stenen som ledet förr hängde på.
Roteskolan i Tvärslätt
Lhf torp-inventeringsnummer: 32
Under Tvärslätt, Långareds socken.
Innan Loo skola byggdes 1887 fick de mindre barnen i Trålanda rote samlas på denna plats och få sin undervisning här i en undantagsstuga. De äldre barnen fick gå till Långared. Skolan fanns här under perioden 1875-1887. Lärare i den ambulerande roteskolan var Carl Lundin och Inga-Lotta Svensson.
Knektastommen
Lhf torp-inventeringsnummer: 33
Soldattorp No 302, under Tvärslätt.
Soldatstom för Tvärslätt, Sjötorp och Björnås.
I slutet av 1600-talet infördes ett system i Sverige indelningsverket som innebar att varje rote i socknen skulle hålla med en soldat och förse honom med årslön, bostad och kläder. Bostaden skulle bestå av ett torp med åker och äng. (Indelningsverket upphörde för gott år 1901.) På denna plats har det funnits soldater sedan mitten av 1800-talet. Soldaterna i Tvärslätt hette ofta Björk, Tvär och Slätt. En tidigare soldatstom låg en bit norröver. Den siste soldaten som bodde här var Anton Björnberg, sedermera känd stenhuggare. Han och familjen flyttade härifrån 1892. Huset som var byggt 1854 såldes till Bjärlanda.
Rotens siste soldat var Karl Johan Palm (bodde ej här).
Gamla soldatstommen, Tvärslätt
Lhf torp-inventeringsnummer: 34
En tidigare soldatstom under Tvärslätt, Långareds socken. Sista boende här var avdankade soldaten Andreas Slätt som dog år 1867.
Den senare soldatstommen, "Knektastommen", ligger en bit härifrån närmare stora vägen.
Dumpes
Lhf torp-inventeringsnummer: 35
Backstuga under Tvärslätt, Långareds socken
En gång på 1800-talet bodde här en man som i folkmun kallades Dumpe. Hans hustru hette Lena. Hon kallades allmänt "Dumpes-Lena". De hade tidigare innehaft en av gårdarna i Tvärslätt ("Eliassons") och bodde här i en undantagsstuga (1860-85). Mannen och kvinnan hette Johannes Andersson och Lena Andersdotter.
Tegelbruket vid Blötekärr
Lhf torp-inventeringsnummer: 36
I slutet av 1800-talet börjande östängsbonden Johannes Larsson slå tegel här för hand. Leran var av god kvalitet. Men ganska snart togs verksamheten över av två trålandabröder, Janne och David Carlsson, som skaffade maskiner och utvidgade "Östängs tegelbruk". De drev verksamheten med ångmaskin. Tillverkningen bestod främst av dräneringsrör.
Sadelmakarns
Lhf torp-inventeringsnummer: 37
Gård under Östäng (Gäckelgärde), Långareds socken.
Östäng, som tidigare hette Gäckelgärde, var förr en egen by med egen byordning och med husen liggandes tätt i en klunga. Ett av ställena låg här. Under senare hälften av 1800-talet innehades gården av sadelmakare Anders Karlsson och hans hustru Anna Svensdotter. De hade flera barn. Ett av dem (Johannes) blev som fadern sadelmakare.
Vid sekelskiftet 1900 upphörde gården. Marken köptes upp av Andreas Danielsson i Björnås. Sista boende på stället flyttade 1922. Därefter revs husen.
Arvids
Lhf torp-inventeringsnummer: 38
Gård under Östäng (Gäckelgärde), Långareds socken.
På jordägarnas begäran byttes det gamla gårdsnamnet Gäckelgärde ut mot Östäng i början av 1900-talet. Östäng ansågs vara ett mer välklingande namn. Drivande bakom namnbytet var Arvid Svantesson, innehavare av den gård som en gång låg här. Arvid föddes 1875 och var "vådlig på att skriva". År 1944 flyttade han och hustrun Charlotta till Göteborg. Arvid och "Lotta" var de sista som bodde här. Marken kom att tillhöra Sernestrands, boningshus och ladugård revs.
Larssons (Lagers)
Lhf torp-inventeringsnummer: 39
Gård under Östäng (Gäckelgärde), Långareds socken
Här låg förr, under 1800-talets senare hälft fram till mitten av 1900-talet, en av Östängs gårdar.
I folkmun har stället kallats "Larssons", efter bonden Johannes Larsson från Trålanda. Han gifte sig 1883 med Östängsfödda Sofia Andreasdotter och flyttade hit. De levde och verkade här och fick tio barn. Ett par av "töserna" stannade kvar och arbetade vidare på gården. En av dem gifte sig med Allan Lager, med följd att gården också kallats Lagers.
Marken kom senare att läggas under ett par närbelägna gårdar och huset köptes av en brorson till Johannes (Helmer Larsson) som bodde här en tid med sin Hilma. 1961 slog åskan ner och boningshuset brann. Några år tidigare brann ladugården.
Hagen (Tomta)
Lhf torp-inventeringsnummer: 41
Torp under Flaskhall, i folkmun kallat Tomta. Kyrkoböckerna berättar att här bott folk sedan 1800-talets början, förmodligen dock mycket längre. Den siste var fotografen August Gunnarsson - med egen logotyp och fotoateljé på torpet. Han flyttade från Tomta i början av 1900-talet.
Knektehagen (Jyllings, Möllinga-Jannes)
Lhf torp-inventeringsnummer: 42
Soldattorp No 304, under Trålanda.
I slutet av 1600-talet infördes ett system i Sverige - indelningsverket - som innebar att varje rote i socknen skulle hålla med en soldat och förse honom med årslön, bostad och kläder. Bostaden skulle vara av ett torp med åker och äng. Detta system upphörde för gott 1901.
Alltsedan 1700-talets andra hälft har det funnits soldater på torp No 304, Knektehagen. Den siste soldaten var Svante Kjällgren (död 1899). Torpet blev därefter bostad för Janne och Hanna "Jylling" och deras barn. Stället kom då att kallas Jyllings eller Möllinga-Jannes.
Grip-Annas
Lhf torp-inventeringsnummer: 43
Backstuga under Östäng. Revs på 1930-talet, efter Grip-Annas död.
Soldaten Anders Jonasson Grip på soldattorpet Knektehagen i närheten fick avsked år 1872 - efter att ha uppnått en aktningsvärd ålder av 55 år och "tjänat väl" - och flyttade då hit med sin familj. Hans dotter Anna bodde sedan här. I slutet av sin levnad bodde Grip-Anna "på hemmet" om vintrarna och i stugan under sommarmånaderna.
Hasselkärr
Lhf torp-inventeringsnummer: 44
Här i Hasselkärr finns två torp vars källargrunder ännu kan beskådas.
Hasselkärrstorpen låg under Loo och fick gårdsstatus vid utförsäljningen av Loo Herrgård kring 1840. Siste ägaren av de två ställena var Olof Andersson och hans hustru Margareta Andersdotter. Båda dog i mitten av 1850-talet. Marken köptes sedan upp av Pehr Johansson, Trålanda.
Loocrantzes (Lille Vallans, Valle-Majas)
Lhf torp-inventeringsnummer: 45
Under Loo Gunnagård, Vallen.
Här bodde Andreas Pehrsson "Lille Vallan" och hans hustru Maria Andreasdotter med sonen Anders Petter. Sonen Anders Petter var en av de första i Loo som bedrev högre studier. Han tog namnet Loocrantz och blev sedermera lärare, kantor och orgelbyggare i Alingsås. Andreas dog 1894, 17 år före hustrun, och stället kallades därefter Valle-Majas, senare Loocrantzes.
Fris-Kristinas
Lhf torp-inventeringsnummer: 46
Backstuga under Loo Nedergård. Revs i början av 1930-talet.
Stugan byggdes runt 1890 av fd soldaten Johan Fri och hans hustru Kristina Olsdotter. De levde och bodde här tillsammans med sin dotter Emma. År 1904 dog Johan. Änkan Kristina bodde sedan kvar i stugan fram till slutet av 1920-talet. Sina sista år tillbringade Fris-Kristina "på hemmet".
Stora-Stinas
Lhf torp-inventeringsnummer: 47
Backstuga under Loo Gunnagård, Vallen.
Här bodde Kristina Johansdotter, död 1904. Hon kallades Stora-Stina. Vad vi vet är hon den enda som bott här. Hon skulle som barn varit med bland socknens första amerikafarare (1852), men hennes familj (från Petteragår’n) kom aldrig iväg.
Lundqvistes
Lhf torp-inventeringsnummer: 48
Under Loo Nedergård.
Här bodde den mångkunnige Jonas Lundqvist (smed, snickare, urmakare m.m.) med sin hustru Kristina Andersdotter och sina tre barn. Jonas dog 1924 och stället upphörde. Sin smedja hade han nere vid ån. Källaren finns ännu kvar och är väl bevarad.
Plank-Olles
Lhf torp-inventeringsnummer: 49
Backstuga under Tvärslätt.
Olle Jonsson "Plank-Olle" flyttade hit 1855 och bodde här med sin andra hustru Anna Jonsdotter och sina barn.
Slättes
Lhf torp-inventeringsnummer: 50
Backstuga under Tvärslätt.
År 1878 fick 45-årige soldaten Gustav Andersson Slätt på soldatstommen i Tvärslätt avsked från sin tjänst på grund av sjukdom. Han blev tvungen att lämna sin bostad och fick bosätta sig här inne i skogen med hustru och barn. (Slätt dog 1910.)
Grens-Per
Lhf torp-inventeringsnummer: 52
I slutet av 1800-talet fick Per Johansson och hans hustru Maja-Greta Andreasdotter sitt undantag här på denna plats efter att ha innehaft 1/6 mantal Loo No 6/Loo Gunnagård, Långareds socken (Arnolds gård). Källaren finns ännu kvar.
Området runtikring - främst västerom - går under namnet Paradiset.
Paradiset
Lhf torp-inventeringsnummer: 53
I den muntliga traditionen berättas att man sökte skydd häromkring i området när dansken härjade som mest på 1500-talet. Området var så skyddande att man kallade det Paradiset.
Plankebacken
Lhf torp-inventeringsnummer: 56
Plankebacken är ett område på 23/580 mantal Loo Storegård som 1842 inköptes av Olle Jonsson (alias "Plank-Olle") och hans hustru Lena Andersdotter. Lena och "Plank-Olle" flyttade hit från torpet Loo Hage med sina barn. Deras dotter Anna var med bland de första amerikafararna (1852) från Långared socken.
"Plank-Olle" fanns här under en 10-årspeiod, flyttade därefter in till Slättes, i skogen.
Petteragår’n (Pettra Idas stuga)
Lhf torp-inventeringsnummer: 57
Här låg en gård, ¼ mantal Loo Gunnagård, som försvann i slutet av 1800-talet. Den familj som först bodde på gården (1839-1852) planerade att utvandra till Amerika 1852 och skulle vara med bland de första från socknen som for. Familjen kom dock aldrig iväg. Istället för Amerika blev deras nya boendeort Lekåsa.
Gården köptes sedan av Petter Pehrsson, därav namnet Petteragår’n, och fanns här till slutet av 1800-talet. Petters dotter Ida byggde stugan härintill, "Pettra Idas stuga". Stugan har stått där i hundra år, dvs under hela 1900-talet.
Fribergstorpet (Fribergsvråa)
Lhf torp-inventeringsnummer: 60
Torp under Stora Loo.
Hans Friberg var den siste soldaten för Stora Loo på soldatstommen nr 305 Berget åren 1809-17. När den drogs in bodde han och hans hustru här i ett nyuppfört torp tills de båda dog 1845. Han var även skogvaktare för Stora Loo. Det enda som är kvar är resterna av en källare. En ännu fungerande vattenkälla finns 100 m österut.
Gamla Lilla Loo
Lhf torp-inventeringsnummer: 61
Lilla Loo var ursprungligen en gård (idag två), vars hus låg ett hundratal meter österut. 1859 delades gården mellan två bröder. Den ene bodde kvar, den andre byggde nytt hus här på denna plats.
1875 samlades tolv bönder här i huset och bildade Loo Evangelisk Lutherska Missionsförening.
1924 uppfördes nya byggnader några hundra meter åt sydväst.
Platsen här kom att kallas Gamla Lilla Loo. Kvar finns denna husgrund, gamla fruktträd och den välbevarade källaren.
Berget 1 (Jernberget)
Lhf torp-inventeringsnummer: 62
Soldatstom nr 305 för Stora Loo. Soldatstommen, som även har namnet Jernberget, låg här från 1600-talet till 1842. Den drogs in och blev vakant 1818. Den siste var Hans Friberg (1767-1845) som var soldat här från 1809. Siste boende var Abraham Johansson med familj, som flyttade härifrån 1841. Denna förmodade källare är det enda som är kvar. En ännu fungerande vattenkälla finns nordost härom. C:a 50 m åt öster låg ett torp, Berget 2, i slutet av soldatstommens tid.
Berget 2
Lhf torp-inventeringsnummer: 63
Torp under stora Loo. Några torpare bodde här på (Jern-) Berget på 1820- och 30-talen. Den siste var Anders Activ med familj, som flyttade härifrån 1837. Ett par stenhögar är det enda som är kvar av husgrunderna. En ännu fungerade vattenkälla finns nordost härom. En källare från soldatstommen finns ca 50 västerut.
Källekulle
Lhf torp-inventeringsnummer: 64
Torp under Stora Loo. Första boende var änkan Kristina Börjesdotter som kom hit från Berget med sin dotter 1830. Nästa var Johannes Eriksson som kom med sin familj 1865. Han var skomakare och en duktig klarinettist. Den sista fast boende var hans dotter Ida, som dog 1956.
Svedjan (Svealund)
Lhf torp-inventeringsnummer: 65
Torp och soldatstom nr 305 under Stora Loo. Den förste torparen kom hit 1801. Torpet blev soldatstom 1842, men var vakant till att börja med och arrenderades ut till 1873. De två soldaterna var August Florén 1873-90 och August Lorén 1890-1901. Soldattorpet stod troligen kvar till omkring 1930, då det nuvarande boningshuset byggdes här bredvid och fick namnet Svealund istället.
Skogatorpet
Lhf torp-inventeringsnummer: 66
Backstuga under Stora Loo, Långareds socken, som i folkmun kallats Skogatorpet. Säkra uppgifter om stället saknas. Enligt muntlig berättartradition lär en familj ha bott här, den sista kvarboende var en kvinna, eventuellt med namnet Sara. Det sägs att hon frös ihjäl en kall vinter på 1850-talet; man fann henne ihopkrupen vid spisen där hon sökt värme.
Gamla Dammbacken
Lhf torp-inventeringsnummer: 67
Torp under Loo Gunnargård. Den förste torparen kom hit på 1780-talet. Sista boende var änkan Lena Gunnarsdotter som dog 1877. Inga torpgrunder finns kvar. Nya Dammbacken uppfördes en bit härifrån på 1840-talet.
Nygårds knektäng
Lhf torp-inventeringsnummer: 68
Utmark till Soldatstom No 320, Gatebacken, Nygård, Långareds socken.
Här byggde Abraham Johansson, född 1815, ett torp år 1875. Han bodde här med hustru och dotter till 1889, då han flyttade till det närbelägna Ekelund. Han monterade ned ladugården och tog den med sig. Dottern bodde kvar här till 1893. Källare och ladugårdsgrund finns kvar ca 50 m söderut.
Ekelund
Lhf torp-inventeringsnummer: 69
Backstuga under Sjötorp (idag Hästhagen), Långareds socken.
Stugan har funnits här sedan slutet 1880-talet. Stället är intimt förknippat med torpet här bredvid: Abrahamstorp. Torparen Abraham Johansson och hans hustru Anna Lisa Andersdotter kom hit 1889 och tillbringade sin sista tid här på Ekelund. Abraham dog samma år (1889) 74 år gammal. Tre år senare slutade Anna Lisa sina dagar, 81 år gammal. Dottern Britta Maja bodde därefter här. En senare innehavare, Paul Johansson, som bodde här med systern Emy, var en stor inspiratör för yngre generationers bygdehistoriska intresse.
Abrahamstorp
Lhf torp-inventeringsnummer: 70
Torp under Sjötorp, Långared socken.
Torp från 1850 uppkallat efter Abraham Johansson, född 1815. Han var gift med Anna Lisa Andersdotter, född 1811. De hade sex barn. Äldste sonen Johannes Abrahamsson, gift med Johanna Andersdotter från det näraliggande torpet Nordkärr, tog vid på torpet 1873. Abraham och Anna Lisa flyttade, men återkom till platsen efter cirka femton år, då till Ekelund här bredvid. Abrahams föräldrar kom till Loo år 1818, från Skaraborg, för att arbeta vid nybyggda Loo kvarn. Även sonen Abraham - och upphovsmannen till torpet - var en tid mjölnare vid Loo kvarn.
Blinnes (Kistekullen)
Lhf torp-inventeringsnummer: 71
Backstuga under Sjötorp, Långareds socken.
En bonde i Sjötorp, Johannes Eriksson, blev blind genom en olyckshändelse vid stockbrytning 1832. Han fick då uppföra en backstuga i skogen. Han bodde här med sin familj till 1858. Inga rester av någon grund har hittats.
Grönelid
Lhf torp-inventeringsnummer: 72
Torp under Sjötorp, Långareds socken
Första familjen kom 1835. Deras backstuga låg ca 100 meter mot nordost. Nästa familjs hus låg ca 50 meter söderut. Torpet hade halmtak, fadern hette Nils Nilsson och kallades Pipehytten. Vi vet inte varför.
De sista kom från Nordkärr 1876 och flyttade tillbaka dit 1904. Det var Anders Petter Andersson med stor familj. Deras hus låg här. Det finns även källare och ladugårdsgrund kvar.
Nordkärr
Lhf torp-inventeringsnummer: 73
Torp under Lommerhall, Långareds socken
Olof Petterssons familj var de första som bodde här, de kom 1820. Han kallades Flåtten, troligen för att han bland annat flådde hästar i socknen. Den höga kullen mot öster kallas Flåttarkullen. Det första torpet låg ca 50 meter mot sydost.
1839 kom Anders Persson med sin familj. Släkten bodde här sedan i flera generationer. Sist av dem blev Helga Åkerman.
Lindéns
Lhf torp-inventeringsnummer: 74
Torp under Tvärslätt, Långareds socken
Den första familjen kom antagligen 1866. 1880 flyttade skolläraränkan Anna Lindgren hit med 6 barn. Sonen August tog namnet Lindén och bildade familj här med Emma Svantesdotter. Familjen flyttade 1912 till Högebacke.
Tegelkärr (Teljekärret)
Lhf torp-inventeringsnummer: 75
Torp under Holmängen/Ruus/Lerbäcken, Långareds socken.
Känt sedan slutet 1700-talet. Torpet, inklusive 1/36 mantal Ruus- och 1/72 mantal Lerbäckemark, friköptes 1853. Köpare: Jonas Andersson och hans hustru Kristina Gudmundsdotter. Deras son David, gift med Karin, tog vid. Efter en tid flyttade David och familjen till Attholmen då de köpt en gård där (1917). Huset här flyttades till Västra Bodarne – och blev affär. Står kvar än idag (vid stationen).
Ledet (Lessajala)
Lhf torp-inventeringsnummer: 76
Torp under Sjötorp, Långareds socken.
Ett av de få torp som fanns på 1700-talet. Befolkningen i socknen var ännu liten (i mitten av 1700-talet runt tusen personer, hundra år senare över dubbelt så många). Inga synliga rester finns kvar av torpet, men åkrarna kallas "Lessajala". Kanske finns en koppling till torpnamnet. Det låg ca 100 meter mot nordost. Torpet upphör vid 1800-talets mitt. En tidigare inspektor på Stora Loo, Arwid Orbin, bodde här sin sista tid. Han dog år 1844, enligt dödsboken av ålderdom (78 år gammal). Hans hustru Katarina Larsdotter dog 1866. Den fina och välbehållna stenbron är mycket gammal och ingick i ridvägen mellan Grävsnäs och Långared. Sjödalen här bredvid uppfördes 1914 av Anton Björnberg och innehöll mejeri 1914-18.
Tomtera
Lhf torp-inventeringsnummer: 77
Torp under Sjötorp. Ödetomt samt tegelbruk. Finns ej 1858. Tomtatösera bodde här, vilka de nu var.
Lilla Loo kvarn (Garvas)
Lhf torp-inventeringsnummer: 78
Under Lilla Loo, Långareds socken.
Kvarnen är antagligen från 1830-talet, och den förste mjölnaren, Anders Carlsson kom 1867. Den användes fram till 1945 och revs 1961. Damm och dammfäste är kvar.
På andra sidan vägen uppförde garveriidkaren Sven Johan Hallberg från Småland ett garveri 1871. Hans söner Agathon och Henning övertog verksamheten. Garveriet revs omkring 1960. Agathon var en känd bygdefotograf. Han gifte sig 1936 med byns mångåriga lärarinna, Frida Murberg, varpå de båda flyttade till Vaggeryd.
Gamla sågen
Lhf torp-inventeringsnummer: 79
Den är uppförd vid mitten av 1800-talet och användes till 1940-talet, då den revs. De ännu kvarvarande fundamenten visar att den drevs med hjälp av ett stort vattenhjul.
Stretakvarna
Lhf torp-inventeringsnummer: 80
Platsen har sitt namn efter en kvarn som lär ha funnits här tidigt, kanske på 1700-talet. Den drevs med hjälp av ett vattenhjul och en kanal är grävd hit. Vattentillgången var dock så dålig att man redan omkring 1830 uppförde en ny kvarn en bit mot nordost. Dammfästet är rivet, men den grävda kanalen går att följa.
Långt senare, på 1900-talet, bedrevs annan verksamhet: Under 1900-talets första decennier var det platsen för Loo Cement- och Taktegelfabrik. Efter en misslyckad gjutning 1918 lades dock fabriken ner och huset revs. Året efter, 1919, byggdes ett sågverk upp av Loo Sågverksförening (en andelsförening). 1944 tog fyra enskilda ägare över verksamheten och drev sågen under 3-4 decennier. Många av bygdens män hade då sin arbetsplats här.
Mårtens lyckor
Lhf torp-inventeringsnummer: 81
Torp under Lilla Loo, Långareds socken
Pipelenas
Lhf torp-inventeringsnummer: 82
Backstuga under Sävekärr, Långareds socken.
Enda boende har varit änkan Lena Olofsdotter, född 1820, och hennes dotter Anna-Sofia Johansdotter, född 1859. De kom 1863 från Slaghalls torp och flyttade till Bergstena 1901. Vi vet inte varför hon kallades Pipelena.
Läsongaberget
Lhf torp-inventeringsnummer: 83
I nära 400 år hade Långareds kyrka ingen egen präst, utan Lena-prästen fick rida den krokiga och backiga ”prästavägen” till Långared. Många av de som skulle konfirmeras, läsongarna, hade lång väg att gå till Långared, speciellt från Risveden och Loo. Därför mötte de sin präst här på sommartid. Prästen satt på en sten på ena sidan om ridstigen, medan barnen satt på den stora berghällen, "läsongaberget", tvärsöver stigen.
Gröne backe
Lhf torp-inventeringsnummer: 84
Backstuga under Frishulan, Långareds socken.
Sven Eliasson med hustrun Anna-Greta Andersdotter och fem barn bodde här 1854 till 1879. Båda föräldrarna dog efter några år och de minderåriga barnen tycks ha bott här ensamma de sista sju åren. Ängen här bredvid kallas för Anna-Gretas lycka.
Horsdalen
Lhf torp-inventeringsnummer: 311
Soldatstom nr 311.
Typ: Soldattorp
Tillhörde gården: Ulvarås
Rote: Börta
Några soldatfamiljer:
Soldat Börje Ulf 1760-08-09 i Espenäs
och hans hustru Anna Andersdotter 1775-11-10 i Börta
Andreas 1808-04-27 i Horsdalen
Anders 1811-04-02 i Horsdalen
År 1814 utflyttade familjen till Hyndered
År 1816 inflyttade från Mellby
Lars Loo 1792
och hans hustru Kjerstin Andreasdotter 1790
I Horsdalen föddes barnen:
Johannes 1817-01-20, †1818-04-14
Johannes 1821-06-17
Anders 1823-09-24
Elias 1825-11-02, †1825-11-21
År 1826 utflyttade familjen till Långareds Herrgård och då inflyttade:
Soldat Jonas Öberg 1803-03-30 i Gatan
och hans hustru Christina Hansdotter 1807
I Horsdalen föddes barnen:
Anders Petter 1828-11-12 †1832-01-20
Anna Lena 1832-01-17
Anders Peter 1835-01-17
År 1841 utflyttade familjen till en backstuga på Ulvarås ägor
År 1842 inflyttade:
Soldat Svante Lenberg 1818-06-01 i Lena
och hans hustru Helena Carlsdotter 1816-12-26 i Vänga Bergsgård
dottern Johanna Lenberg 1843-07-13
År 1857 utflyttade familjen till Vangshed
År 1858 inflyttade:
Soldat Jonas Lindberg 1837-02-18 Mellby
och hans hustru Johanna Gustavsdotter 1831-12-27 i Mellby
I Horsdalen föddes barnen:
Johan Lindberg 1858-06-29 utflyttade år 1883 till Stockholm
August Lindberg 1860-04-15 †1873-05-08 i halssjukdom
Augusta Lindberg 1862-08-05 †1873-04-29 i halssjukdom
Alfred Lindberg 1865-01-06 utflyttade år 1884 till Göteborg
Johan David Lindberg 1867-12-17 †1876-02-06
Carl Gustav Lindberg 1870-04-22 †1873-06-06 i halssjukdom
Karl August Nordén 1873-07-12
Axel Elam Lindberg 1875-12-14
År 1892 utflyttade fyra återstående familjmedlemmarna till Ellensberg i Börta Nordgård
Gatan
Lhf torp-inventeringsnummer: 312
Soldatstom nr 312, Västgöta Dals regemente, Väne kompani
Typ: Soldattorp
Tillhörde gården: Skattegården Vangshed
Rote: Börta
Byggnader: Hus, ladugård
Några soldatfamiljer:
År 1845 inflyttade:
Soldat Carl Brask 1821-07-28 i Västtorp (pliktfälld för fylleri 1850)
h Christina Andersdotter 1818 i Lekåsa †1855-02-28 i lunginflammation
d Johanna 1847-03-07
s Johannes 1849-12-03 †1849-12-04 p.g.a. svaghet
s August 1849-12-03
s Johannes 1852-07-06 utflyttade 1858 till Östad barnhus
s Janne 1854-07-25 †1857-12-15 i bröstvärk
År 1859 utflyttade familjen till torpet Maden i Ulvarås och in flyttade:
Soldat Olof Gustaf Wallin 1832-12-08 på Skansen i Västra Tunhem †1883-04-08 i Lunginflammation
h Carolina Eliasdotter Värling 1835-06-24 i Tegelbruket †1870-05-04 i TBC
d Betty 1856-01-17 i Kvarnabo
s Carl August 1859-04-02 utflyttade 1884 till Mårtensgården
s Johan 1861-06-05 †1867-03-20 i bröstsjukdom
d Ida Sofia 1864-10-18 utflyttade 1881 till Göteborg
s David 1867-02-14 utflyttade 1890 till Mårtensgården
d Anna Mathilda 1870-03-04
1872-01-13 gifte Gustaf om sig med
h Christina Johansdotter 1836-02-27 i Gatebacken under Stora Loo
s Johan 1872-09-13 †1872-09-24 i scharlakansfeber
d Emma Karolina 1874-04-19
d Hilma Albertina 1876-01-19
År 1883 efter Gustafs död utflyttade resten av familjen till en backstuga på Skattegården och in flyttade:
Soldat Lars Peter Wallin 1862-09-30 Bråttensby
Han gifte sig 1889-12-28 med
h Alma Andersdotter 1863-12-29 i Häckelid
s Eskil 1890-09-26
s Ivar 1892-09-01
d Helga 1894-01-26
s Paul 1895-10-24
s Simon 1897-10-11
År 1899 utflyttade familjen till Vangshed Raddegård
Tåbacken
Lhf torp-inventeringsnummer: 318
Soldatstom nr 318, Västgöta Dals regemente, Väne kompani
Typ: Soldattorp
Tillhörde gården: Kvarnabo
Rote: Kvarnabo
Några soldatfamiljer:
Korpral Sven Skans 1810 i Skepplanda
Elias Skans 1816-11-09 i Enehagen
Korpral August All 1850-01-02 i Snasen
Loa Stom
Lhf torp-inventeringsnummer: 319
Soldatstom nr 319, Västgöta Dals regemente, Väne kompani
Typ: Soldattorp
Tillhörde gården: Baggebol
Rote: Kvarnabo
Några soldater:
Elias Bager 1806-12-30 på Kullen
Anders Bröms 1817-11-04 i Bråten / Ljungbacken
Anders Höglund 1839-02-19 i Mellby
Karl Johan Höglund 1873-09-13 i Loa Stom
Huldalen (Alfreds)
Lhf torp-inventeringsnummer: 422
Typ: Torp
Tillhör gården: Hörnegården
Rote: Mjönäs
Tidsperiod: 1851-1941
Några boende:
År 1851 inflyttade från Attholmen:
Johannes Carlsson 1829-01-12 i soldatstom No313 Dammen
År 1857 gifte sig Johannes med Anna-Stina Olofsdotter 1835-05-11 i Bergstena
I Huldalen föddes de sex barnen:
Alfred 1860-03-03
Janne 1862-06-15
August 1864-06-26
Ida 1867-08-14 †1872-09-26 i scharlakansfeber
Beda 1869-10-08
Ida 1875-10-20
År 1884 utflyttade hela familjen förutom Alfred 1860-03-03 †1941-01-07
Han gifte sig 1884-11-28 med
Charlotta Johansdotter 1862-12-13 i Järpås †1928-04-15 på Vänersborgs hospital
och i Huldalen föddes 9 barn och 1 barnbarn:
d Anna Viktoria 1885-10-28, utflyttade 1903-11-04 till Hemsjö
d Anna Elsa Natalia 1877-11-12, utflyttade 1906-12-28 till Karlstad
d Anna Beda Ottilia 1890-12-20, utflyttade 1909-11-27 till Alingsås
d Anna Edith Josefina 1893-08-03, utflyttade 1909-11-27 till Alingsås
d Signe Fredrika 1896-09-19, utflyttade 1914-12-04 till Lena
d Hilda Margareta 1899-07-17 †1924-07-21
s Karl 1902-07-06 †1902-07-15
d Stina Elisabet 1903-11-28, utflyttade 1822-01-07 till Borås
d Märta Viola 1907-09-25, utflyttade 1924-11-28 till Kullings-Skövde
Anna Beda Ottilias utomäktenskapliga son Karl Henrik Nolbeck 1909-01-19, utflyttade 1909-11-27 till Alingsås
1925-02-28 inflyttade från Göteborg:
dottern änkan Signe Fredrika Pettersson 1896-09-19 †1937-08-23
och hennes dotter Evy Viktoria Pettersson 1923-03-12 i Alingsås
Stomna Mosse
Lhf torp-inventeringsnummer: 423
Typ: Förpantningslägenhet
Tillhör gården: Långared Stom
Rote: Mjönäs
Tidsperiod: 1869-1876
Några boende:
År 1869 inflyttade från Nybygget i Ulvarås:
f.d. soldaten, målaren och träsnidaren Johan Teng 1825-02-28 i Mellby, utflyttade 1876-10-03 till Lottehagen i Magra
h Inggerd Andersdotter 1823-02-28 på Orust, utflyttade 1876-10-03 till Lottehagen i Magra
Inggerds utomäktenskapliga dotter Anna Maria Sandberg 1856-01-24 i Göteborg, utflyttade 1876 till Göteborg
Johans son Alfred 1859-09-26 på Tengs kulle, utflyttade 1876-10-03 till Lottehagen i Magra
Bådas gemensamme son Aron* 1863-11-17 i Nybygget Ulvarås, utflyttade 1876-10-03 till Lottehagen i Magra
År 1870 inflyttade och 1872 utflyttade:
Inggerds son i första giftet Johan August Johansson Teng 1844-11-01 på Orust
År 1874 inflyttade från Södra Härene:
Målaren Johan August Johansson Teng 1844-11-01 på Orust
h Maria Svensdotter 1844-08-10 i Södra Härene
Marias utomäktenskapliga dotter Augusta 1871-12-28 i Södra Härene
1874-05-23 föddes sonen Carl Levin
År 1874 utflyttade familjen till backstuga 491 Vänga Skog
*Arons son Gustaf Tenggren anställdes 1936 som Art Director för Walt Disney i dennes första långfilm (och världens första animerade långfilm med ljud) Snövit och de sju dvärgarna och flera efterföljande klassiska filmer som Den fula ankungen, Pinocchio, Fantasia och Bambi. Pinocchios skapare, dockmakaren Geppetto, har i filmen många drag som påminner om Gustafs farfar Johan Teng. Det har även sagts att Bambis halkande på isen ska ha hämtats från Tenggrens barndomsupplevelser på sjön Anten. Tenggren arbetade hos Disney fram till 1939.
Matsa
Lhf torp-inventeringsnummer: 424
Typ: Backstuga
Tillhörde gården: Vangsheds Skattegård
Rote: Börta
Tidsperiod: 1865-1875
Några boende:
År 1865 inflyttade från Ulvarås:
Backstugusittaren Mathes Jonasson 1801-07-09 i Vangshed Skattegård †1875-12-11
h Helena Hansdotter 1793-06-02 i Grönlund, Attholmen †1871-03-09 i bröstsjukdom
Matsa lycka låg i slänten ner mot Namnsjövägen. Den planterades med granar år 1955. På andra sidan av Namnsjövägen ligger Matsadamm och vid Hagsjön finns Matsasten, som han satt på när han var där och fiskade.
Hoppe-Johannes källare
Lhf torp-inventeringsnummer: 425
Tillhör gården: Vangsheds Raddegård
Rote: Vänga
Sörskogen
Lhf torp-inventeringsnummer: 426
Typ: Torp
Tillhörde gården: Ulvarås
Rote: Börta
Tidsperiod: Slutet av 1800-talet
Byggnader: Hus, lada, källare
Liden (Skabbelajs)
Lhf torp-inventeringsnummer: 427
Typ: Torp
Tillhör gården: Börta Södergården
Rote: Börta
Upptogs år: 1868, Nedlades år: Slutet av 1930-talet
Några boende:
År 1868 inflyttade:
Torparen Johannes Svensson 1828-09-04 i Alingsås utflyttad 1905
h Anna Brita Jakobsdotter 1828-01-24 i Börta Nordgården †1905-01-21
s Klas Ludvig 1857-12-29 i Alingsås utflyttade 1887
d Anna Maria 1860-04-02 i Fjölbromaden utflyttade 1879
d Kristina 1863-07-07 i Fjölbromaden utflyttade 1881
d Ida 1866-05-06 i Fjölbromaden utflyttade sista gången 1903
1871-07-18 föddes sonen Karl Gustaf †1998-05-05
År 1906 inflytade och år 1907 utflyttade:
Arrendatorn och skomakaren Ture Lund 1870-09-21 i Lena
och hans far Anders Petter Karlsson 1837-12-03 i Lena
År 1909 inflyttade och år 1918 utflyttade:
Fattighjonen Johannes Bengtsson 1843-09-25 i Soldatstom 309 Grinden, Börta Nordgården
h Johanna Svensdotter 1839-11-13 i Lena
År 1919 inflyttade:
Snickaren Janne Pettersson 1867-10-24 i Mårtensgården, †1937-05-27.
h Johanna Augustsdotter 1868-12-26 i Morlanda på Orust, utflyttade i slutet av 1930-talet till Göteborg.
Hagströms i Häckelid
Lhf torp-inventeringsnummer: 429
Tillhörde gården: Vangshed Skattegården
Rote: Herrgårds
Några boende:
År 1918 flyttade skomakaren Janne Hagström, född 1865-02-02 i Espenäs, sitt hus hit från Espenäs, han dog här 1931-04-03.
Kvarntorpet (Mjölnartorpet)
Lhf torp-inventeringsnummer: 430
Typ: Torp
Tillhörde gården: Skattegården Vangshed
Rote: Börta
Upptogs år: 1866
Byggnader: Hus, ladugård
Några boende:
År 1866 inflyttade från Enebacken på Långareds Herrgård:
Mjölnaren Anders Carlsson 1815-07-08 i Vänga Bergsgården, †1904-02-29
h Ingeborg Olofsdotter 1820-04-19 i Brogärdet, †1899-05-05
s August Blomqvist 1849-06-23 i Enebacken, utflyttade 1879 till Stockholm
d Johanna Andersdotter 1853-09-29 i Enebacken, †1929-08-19
1877-07-22 gifte sig Johanna med
mjölnaren Johannes Andersson 1840-11-21 i Ulvarås, †1915-12-03
de hade tre barn som föddes i Kvarntorpet:
s John Simon 1878-06-28, †1902-11-12
s Jonathan 1884-01-26, †1952-11-02
d Jenny 1890-05-13 utflyttade till Alingsås 1930 (gift 1932 med Per Pettersson)
1930-05-29 gifte sig mjölnaren Jonathan Johansson med
Gertrud Andreasson 1896-06-01 i Fjölbromaden, †1951-01-09
Emmas
Lhf torp-inventeringsnummer: 431
Tillhörde gården: Börta Stom
Rote: Börta
Byggnader: Hus med 1 rum och kök
Upptogs år: 1880-talet, Nedlades år: 1930
Några boende:
Kristina Eliasson f. Karlsdotter 1832-09-10 i Örbacken, †1919-12-22.
d Maria Karlsdotter 1865-01-11 i Börta Stom, utflyttade 1894 till Lena.
d Ida Lovisa Karlsdotter 1869-10-28 i Börta Stom, utflyttade 1893 till Alingsås.
d Emma Karlsdotter 1876-11-11 i Börta Stom, †1930-07-10.
Emma var sömmerska. Hon tog 4 kronor för att sy en klänning.
Måga-Hytt
Lhf torp-inventeringsnummer: 432
Typ: Torp
Tillhörde gården: Börta Södergården
Rote: Börta
Nedlades år: 1907
Några boende:
Arbetaren Elias Jonsson 1819-07-05 i Börta Södergården, †1896-12-18.
Elias funktionsnedsatta dotter Sofia 1856-02-19 i Börta Södergården, †1880-07-19 i ett epilepsianfall.
Från Vänga Skräddaregården inflyttade år 1894 Elias son, arbetaren Janne Eliasson 1848-08-27 i Börta Södergård, †1907-10-16.
Håldalen
Lhf torp-inventeringsnummer: 433
Typ: Backstuga
Tillhörde gården: Kullen
Rote: Mjönäs
Upptogs år: 1839, Nedlades år: 1901
Några boende:
År 1839 inflyttade från Nordkärr:
Olof Pettersson 1797-11-05 i Loo, †1844-07-14
gift 1822-05-15 med Maja Jonsdotter 1795-01-19 i Lena, †1875-08-07, dödsorak: Ålderdom
s Johannes 1824-04-12 i torpet Nordkärr under Stora Loo, †1901-10-22
s Anders 1828-01-18 i torpet Nordkärr under Stora Loo, drunknade i Bergstena Tåsjö 1848-06-17
d Christina 1834-01-10 i torpet Nordkärr under Stora Loo, utflyttade 1870
1869-12-12 föddes Christinas son Johan Pettersson, utflyttade 1870
Häsjömaden
Lhf torp-inventeringsnummer: 434
Typ: Torp
Tillhörde gården: Kullen
Rote: Mjönäs
Upptogs år: 1878, Nedlades år: 1906
Några boende:
1878-11-09 inflyttade från Krusudden arrendatorn och fd Korpralen Carl Magnus Lång 1825-12-13 i Hol, †1880-02-04
h Greta Andersdotter 1822-06-14 i Jäckegärde, †1879-05-02 i Vattusot
d Christina 1851-08-16 i Krusudden, utflyttade 1888
s August 1857-08-12 i Krusudden, utflyttade 1889
s Janne 1859-12-15 i Krusudden, utflyttade 1880
s Aron 1863-09-16 i Krusudden, emigrerade 1881 till N. Amerika
1881-10-31 inflyttade dottern Johanna 1854-06-23 i Krusudden, utflyttade 1882-05-29
1882-01-20 föddes Christinas son Ivar Strid, utflyttade 1888
1884-11-30 föddes Christinas son Oskar Brandqvist, utflyttade 1888
Från en backstuga på Herrgården inflyttade år 1889:
Anders Gudmundsson 1827-06-18 i Lilla Loo, †1903-11-17
h Lena Olofsdotter 1826-12-01 i Nygård Loo, †1906-01-06
d Hedda Andersdotter 1861-03-21 på Herrgården, utflyttade 1906
s Johannes Andersson 1864-05-19 på Herrgården. Han emigrerade 1891-03-02 till N. Amerika
Kvarnberget (Gamle Zells, Zell-Idas)
Lhf torp-inventeringsnummer: 435
Typ: Torp
Tillhör gården: Långared Herrgård
Rote: Herrgårdens rote
Tidsperiod: 1877-1923
Byggnader: Hus, ladugård, källare
Några boende:
1877-08-03 gifte sig Johan August Andreasson 1854-11-17 i Slaghallstorp med
Maja Greta Pettersdotter 1849-04-22 i Hörnegården
I torpet föddes de fyra barnen:
Gustav Sandberg 1879-09-28
Anna Maria Ellen Johansson 1883-09-23
Hildur Johansson 1886-10-12
Anna Johansson 1890-09-21
I torpet bodde också Johans föräldrar:
fd backstugusittaren Andreas Olofsson 1827-06-28 i Slagstorp †1891-03-09 i maginflammation i Norge
Annika Bryngelsdotter 1825-02-07 i Huldalen
Johan Sandberg och hans familj utflyttade till Grönelund
1891-11-03 inflyttade från Lilla Sörgården i Hol:
Hedda Pettersdotter 1852-06-23 i Södergården, Börta †1900-02-24
s Karl Gustaf Hjalmar 1877-01-22 i soldatstom No 307 Dammen, Bryngelsgården, utflyttade till Göteborg 1899
s Karl Johan Alrik 1879-07-26 i soldatstom No 307 Dammen, Bryngelsgården, emigrerade till N. Amerika 1906
d Alma Octavia Henrietta 1881-08-22 i soldatstom No 307 Dammen, Bryngelsgården †1900-01-21
d Anna Sofia Hedvig 1883-03-27 i Hol, utflyttade till Alingsås 1908
1895 inflyttade från N. Amerika:
Heddas make torpägaren Karl Johan Säll 1850-12-17 i Vassända-Naglum, utflyttade till Alingsås 1923
1901-09-05 gifte Karl Johan Säll om sig med:
Ida Johansdotter 1875-10-20 i Huldalen, utflyttade till Alingsås 1923
På torpet föddes deras sex barn:
Signhild Linnéa 1902-03-27 utflyttade till Alingsås 1921
Annie Olivia 1903-08-13 utflyttade till Alingsås 1921
Inez Frideborg 1905-09-21 †1908-04-06
Astrid Virginia 1906-11-08 †1921-02-16
Erik Ingvar 1909-03-24 utflyttade till Alingsås 1923
Sonja 1912-06-26 utflyttade till Alingsås 1923

Björkebacken (Grönelund)
Lhf torp-inventeringsnummer: 436
Typ: Torp
Tillhörde gården: Attholmen
Rote: Herrgårdens rote
Upptogs år: 1790-talet, Nedlades år: 1913
Byggnader: Hus, ladugård, källare
Några boende:
fd soldaten Johannes Olofsson Brodd 1812-07-03 i Gatan Vangshed †1877-08-31
h Greta Andersdotter 1810-09-10 i Teljekjerret †1888-11-16
d Johanna 1835-08-20 i Enehagen Vänga, utflyttade 1855
d Christina 1837-06-19 i Enehagen Vänga †1913-07-20
s Carl f.1839-11-09 i Enehagen Vänga, utflyttade 1875
d Anna Greta 1842-06-06 i Enehagen Vänga, utflyttade 1868
d Maria 1844-12-25 i Enehagen Vänga, utflyttade 1896
s Janne 1847-12-15 i Enehagen Vänga †1855-03-01
1850-08-17 föddes dottern Sophia, utflyttade 1875
1855-01-04 föddes sonen Anders, utflyttade 1883
Lenas Lycka
Lhf torp-inventeringsnummer: 437
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Attholmen
Rote: Herrgårdens rote
Upptogs år: 1859, Nedlades år: 1902
Några boende:
Efter att bonden Petter Andersson i Attholmen hade dött i lungsot (TBC) 1859-11-11 inflyttade:
Änkan Lena Larsdotter 1829-05-20 i Attholmen †1902-03-27
s Anders Petter 1855-05-30 i Attholmen †1862-05-23 i mässling
d Anna Maria 1857-09-10 i Attholmen, uflyttade 1862-11-01 till Östad barnhus, arbetade som väverska i Alingsås, emigrerade 1886-12-17 till Amerika
d Anna Christina 1860-01-17 †1862-05-14 i mässling
Backstuga vid Kärra på Herrgårdens ägor
Lhf torp-inventeringsnummer: 438
Typ: Backstuga
Tillhörde gården: Herrgården
Rote: Herrgårdens rote
Upptogs år: 1868, Nedlades år: 1898
Byggnader: Hus, källare
Några boende:
Änkan Anna Lisa* Andersdotter 1827-01-19 i torpet Hulan Mårtensgården †1898-11-20 och dottern Anna Christina** Andersdotter 1858-08-18 i Mölnemad Västergård, utflyttade till Göteborg 1887
1881-09-22 föddes Anna Christinas son Gustaf Kilander, utflyttade till Göteborg 1887
1887-05-23 föddes Anna Christinas dotter Edith Maria Kilander, utflyttade till Göteborg 1887
*Anna Lisa förlovade sig 1858-01-15 med Anders Larsson i Mölnemad Västergård och lysningen ägde rum 1858-01-17, men han dog i smittkoppor 1858-02-25 innan vigseln hann att verkställas.
**Anna Christina gifte sig 1887-05-08 med Carl Albin Kilander i Göteborg. Hon dog 1890-12-31. År 1891 flyttade Gustav tillbaka till Långared och blev fosterbarn hos Klas Ahlberg på Örbacken, år 1898 började han som skomakarlärling hos skomakaren Aron Rödholm i Kvarnbacken i Vänga.
Långsbacka
Lhf torp-inventeringsnummer: 439
Typ: Torp
Tillhör gården: Bryngelsgården
Rote: Herrgårds rote
Upptogs år: ca 1833, Nedlades år: ca 1920
Byggnader: Hus, lada och källare
Några boende:
Mattes Larsson 1808 Degebo, †1847, h Annika Svensdotter 1805 Mårtensgården, †1896, barn, Svante 1834, Helena 1839, Andreas 1842. Svante tog sedan över torpet, syster Helena bodde här också, hon dog 1914, Svante dog 1923 på ålderdomshemmet i Långared.
Hasslet
Lhf torp-inventeringsnummer: 440
Typ: Torp/Backstuga
Tillhör gården: Hörnegården
Rote: Mjönäs
Tidsperiod: 1839-1849
Byggnader: Hus och källare
Några boende:
År 1839 inflyttade från Bryngelsgården: Änkemannen Pehr Börjesson 1793-09-07 i Grönnäs Skepplanda, utflyttade 1849 till torp under Bryngelsgården
d Johanna 1826-12-22 i torp under Hörnegården, utflyttad 1840
s Jacob (Karl) 1829-12-07 i torp under Hörnegården, utflyttade 1846 som dräng till Vänga Bergsgården
d Anna 1833-10-14 i torp under Hörnegården, utflyttade 1849 till torp under Bryngelsgården
År 1840 inflyttade pigan änkan Kjerstin Gudmundsdotter 1789-04-11 i Brogärdet, utflyttade 1849 till torp under Bryngelsgården
Skåpelycka (Skåpes)
Lhf torp-inventeringsnummer: 442
Kallades även för ”Skåpes”
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Hällnäs
Rote: Mjönäs
Upptogs år: 1854, Nedlades år: 1880
Byggnader: Hus, källare
Några boende:
År 1854 inflyttade Carl och Anna Maja:
Skomakare Carl Andersson 1829-09-18 i Skåpeslätt Espenäs.
h Anna Maja Johansdotter 1830-09-10 i Långared †1855-07-29 i lungsot.
s Carl Auigust 1854-07-24 †1855-04-15.
År 1857 gifte Karl om sig med Kristina Karlsdotter 1836-08-25 i Östad.
d Anna Christina 1858-08-21.
s Janne 1860-02-15.
s Johannes 1865-08-14.
s Anton 1867-12-22.
d Sabina Josefina 1872-10-27.
d Emma Karolina 1877-08-03.
Familjen utflyttade till Holmängen 1880.
Backstuga Hällnäs
Lhf torp-inventeringsnummer: 443
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Hällnäs
Rote: Mjönäs
Nedlades år: före 1890
Byggnader: Hus och källare
Några boende:
Lars Johannes Andreasson född 1831 i Mellby, h Anna Jakobsdotter född 1833 i Erska, sonen Antonius född 1858 i Långared.
Backstuga Mjönäs
Lhf torp-inventeringsnummer: 444
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Mjönäs
Rote: Mjönäs
Nedlades år: före 1890
Byggnader: Hus
Styggs
Lhf torp-inventeringsnummer: 445
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Mjönäs
Rote: Mjönäs
Nedlades år: före 1890
Byggnader: Hus, lada, källare
Skomakarens (SkräddarePetters)
Lhf torp-inventeringsnummer: 446
Typ: Torp
Tillhör gården: Hällnäs
Rote: Mjönäs
Upptogs år: Mitten av 1700-talet, Nedlades år: 1880
Byggnader: Hus, källare
Några boende:
Sockenskräddaren Petter Pehrsson 1724-11-22 i Mjönäs.
h Anna Andersdotter 1731, gifta 1751-01-01.
d Gunnila 1751-11-02 †1752-12-28.
d Gunnila 1753-09-07 †1753-09-08.
s Pehr 1754-12-07.
Familjen utflyttade till Boden i Börta Nordgården i mitten av 1750-talet.
Elias
Lhf torp-inventeringsnummer: 447
Typ: Torp
Tillhör gården: Hällnäs 1:3
Rote: Mjönäs
Upptogs år: 1865, Nedlades år: 1913
Byggnader: Hus, källare, lada
Ende boende: Från år 1865: Elias Larsson 1830-11-06 i Hällnäs †1913-10-15. Kallades för Elias i Hultet, var uppfinnare, byggde sig en fyrhjulig cykel.
Fridhem
Lhf torp-inventeringsnummer: 448
Typ: Hus
Tillhör gården: Hällnäs 1:3
Rote: Mjönäs
Upptogs år: 1908, Nedlades år: Bostadshuset revs i mitten av 1990-talet
Byggnader: Hus, hönshus, förrådsbyggnad
Några boende:
År 1908 vigdes och inflyttade:
Blinde husägaren David Andersson 1859-12-17 i Lillegården Vänga †1932-04-03.
h Christina (kallades: Galanta) Andersson 1855-09-24 i Rörkärrs grind †1914-08-07.
1914-11-17 inflyttade:
Änkan och hushållerskan Sofia Jonsson 1858-08-28 i Långedalen vid Skakeltorp i Lena †1940-06-14.
1921-12-27 inflyttade Sofias syster:
Änkan Augusta Johansson 1862-04-25 i Långedalen vid Skakeltorp i Lena, flyttade på 1940-talet till Långareds Vårdhem där hon dog 1954-05-18 92 år gammal.
Smocka-Johannas
Lhf torp-inventeringsnummer: 449
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Hällnäs 1:3
Rote: Mjönäs
Upptogs år: 1890, Nedlades år: 1905
Byggnader: Hus samt källare
Enda boende: År 1890 inflyttade från Olstorp i Mjönäs inhysespigan Johanna Svensdotter 1834-04-11 vid Tegelbruket †1905-04-07.
Husebacka
Lhf torp-inventeringsnummer: 450
yp: Torp
Tillhör gården: Vänga Gategård
Rote: Vänga
Upptogs år: ca 1860
Byggnader: Hus och ladugård
Några boende:
Anders Petter Pehrsson 1830-10-27 i Långared †1867-07-05. h Johanna Olofsdotter 1828-12-01 i Långared. d Hedda Andersdotter 1857-10-30 s Johannes 1859-10-15 och Oskar 1864-01-21. Familjen inflyttade ifrån Hällnäs 1860. Fanns även en hyresgäst Kvartersman Elias Olsson 1825-07-01 utflyttade 1865. Samt Anders Olofsson 1833-08-05, han flyttade 1872 till Oskarshamn. Hyresgästerna inflyttade 1861.
Tussebo (Tån)
Lhf torp-inventeringsnummer: 451
Typ: Torp
Tillhör gården: Vänga
Rote: Vänga
Upptogs år: 1795, Nedlades år: 1813
Några boende:
År 1795 inflyttade:
Torparen Per Jacobsson 1767-12-12 i Börta Nordgården och hans hustru Stina Jacobsdotter 1767-03-21 i Vänga Bergsgården
I Tussebo föddes barnen:
d Anna 1795-08-27
s Jacob 1797-11-13
d Lena 1808-10-18 †1808-10-19
d Cathrina 1803-03-10
Familjen utflyttade till Raddestom år 1809
Sockenskomakaren Johannes Svensson 1782-02-24 i Dragonegården, Skakeltorp, Lena
h Stina Andersdotter 1786-01-08 i Kvarnabo
d Anna Maria 1810-09-23
Familjen utflyttade till Huldalen år 1813
Klarsjön (Jupiter)
Lhf torp-inventeringsnummer: 452
Typ: Backstuga
Tillhörde gården: Espenäs
Rote: Vänga
Upptogs år: 1861, Nedlades år: 1905
År 1861 inflyttade från en backstuga i Deragården:
Backstugusittaren Jonas Carlsson 1809-10-25 i Deragården, †1880-08-28
h Cathrina Svensdotter 1804-08-14 i Lodalen, †1899-08-01
s Elias Jonsson 1840-12-26 i Deragården, utflyttade 1877 till Göteborg
s Olaus Jonsson 1843-05-16 i Deragården, utflyttade 1868 till Rörkärrs Grind
s Mathes Jonsson 1845-02-10 i Deragården, utflyttade 1905, dog 1909-07-14.
Nolhagen
Lhf torp-inventeringsnummer: 453
Typ: Torp
Tillhörde gården: Driveslätt
Rote: Börta
Upptogs år: 1798, Nedlades år: 1847
Byggnader: Hus, lada och källare
Några boende:
1798-09-27 inflyttade från Skepplanda sockenskräddaren Andreas Larsson 1772 i Lekåsa †1827-08-02 i kolik
1804-09-16 gifte han sig med Annika Larsdotter 1781-08-07 i Häckelid †1826-02-05 i hetsig feber
s Peter 1805-07-28 utflyttade till Ulvarås år 1829
s Andreas 1808-02-28 utflyttade på 1820-talet
d Lisa 1811-08-29 utflyttade till Sjötorp på Loo år 1825
d Anna Stina 1815-02-28 utflyttade til Vangshed år 1828
s Anders 1818-05-08 utfyttade till Gatan år 1829
s Lars 1821-08-21 utflyttade på 1820-talet
Är 1829 inflyttade:
Torparen Olof Ericsson 1798-05-05 i Hörnagården och hans hustru Anna Olofsdotter 1805-05-24 i Lilla Loo †1841-06-26 i feber
sonen Swen 1828-12-13 i Hörnagården
samt Olofs far änkemannen Eric Ericsson 1780-09-23 i Hörnagården. Han utflyttade till Norkärr i Lommerhall år 1840.
s Anders 1832-07-14 drunknade 1845-03-21
s Johannes 1835-07-16
d Anna Lisa 1838-10-11 †1847-01-27 i mässling
På nyårsafton 1843 gifte Olof om sig med
Anna Olofsdotter 1819 i Lena, hon kom till Nolhagen som piga år 1843
d Anna Maja 1846-10-12
År 1847 flyttade hela familjen till Slaghall
Vindstorp
Lhf torp-inventeringsnummer: 454
Typ: Torp
Tillhörde gården: Rosenlund
Rote: Mjönäs
Upptogs år: 1860-talet, Nedlades år: 1896
Några boende:
Torparen Lasse Johansson 1833-03-15 i Rosenlund †1882-03-10
gift 1864 med Anna Greta Carlsdotter 1835-11-12 i Klockaregården utvandrade till N. Amerika 1891-07-30
s Johannes 1864-12-09 i Rosenlund utvandrade till N. Amerika 1882-10-20
d Ida 1869-09-13 i Vindstorp utvandrade till N. Amerika 1891-07-30
s Emil 1872-10-10 i Vindstorp utvandrade till N. Amerika 1891-07-30
År 1894-03-30 inflyttade från Lena:
Arrendator Anders Petter Olander 1849-11-22 i Södra Härene
gift 1888-11-02 med Karolina Johansdotter 1860-03-06 i Lena
s Karl Alexander 1888-05-30 i Siene
d Alma Josefina 1890-05-28 i Alingsås
1894-05-11 föddes i Vindstorp sonen Oskar Vilhelm
Hela familjen utflyttade till Alingsås 1896-08-26
Larsa Brittas
Lhf torp-inventeringsnummer: 455
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Rosenlund
Rote: Herrgårds
Byggnader: Hus, ladugård, källare
Några boende:
Från Rosenlund inflyttade på 1880-talet:
Lasse Larsson 1834-09-14 i Sörtången, Bergstena †1912-08-17
h Brita Johansdotter 1835-06-20 i Rosenlund, utflyttade 1914 till försörjningshemmet (ålderdomshemmet) där hon dog 1925
s Henning Albert 1874-01-25 i Rosenlund, utflyttade 1902 till Alingsås
Bergqvists
Lhf torp-inventeringsnummer: 456
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Hörnegården
Rote: Mjönäs
Tidsperiod: 1890-1920
Byggnader: Hus
Några boende:
År 1890 inflyttade från Lodalen soldatstom No321 i Mölnemad Östergården:
Arbetaren (f.d. soldaten) August Malm Bergqvist 1846-11-19 i Magra †1920-08-24
h Kristina Andersdotter 1850-12-29 i Magra †1898-08-14
Kristinas oäkta dotter Ida 1875-05-26 i Nedregården Loo, utflyttade 1894-03-28 till Göteborg
Augusts son Aron Henning 1875-05-27 i Mölnemad, utflyttade 1900-04-19 till Göteborg
Augusts son Emil Alexius 1878-09-02 i Mölnemad, utflyttade 1897 som dräng till Loo Nedregården
August och Kristinas dotter Beda Regina 1881-09-07 i Mölnemad, utflyttade 1902-10-10 till Göteborg
August och Kristinas son Agnar Albin 1884-04-27 i Mölnemad, utflyttade 1901-08-30 till Göteborg
August och Kristinas dotter Gerda Teresia 1887-05-27 i Mölnemad, utflyttade 1904-01-08 till Göteborg
August och Kristinas son Axel Althin 1889-09-25 i Mölnemad, utflyttade 1906-11-02 till Göteborg
Maja Stinas
Lhf torp-inventeringsnummer: 457
Typ: Backstuga
Tillhörde gården: Deragården
Rote: Vänga
Upptogs år: 1890, Nedlades år: 1912
Byggnader: Stuga, källare
Några boende:
År 1890 inflyttade från Ellensberg, Börta Nordgård:
Änkan Maja Stina Andersdotter 1836-08-06 i Börta Nordgård
styvson Johan Herman Andreasson 1872-07-31 i Ellensberg, utflyttade till Göteborg 1891-07-25
styvson Emil Sigfrid Andreasson 1875-08-22 i Ellensberg, barnhemsbarn i Östad 1890-12-13, emigrerade till Amerika 1895-12-09
styvson Oskar Leonard Andreasson 1879-09-23 i Ellensberg, utflyttade till Alingsås 1895-11-01
Målarns
Lhf torp-inventeringsnummer: 458
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Ulvarås
Rote: Börta
Byggnader: Hus
Några boende:
Målare Johan August Johansson Täng 1844 h Maria Svesdotter 1844 , d Augusta 1871, s Karl Levin 1874, s Alexis 1876, s Fridolf Henning 1878, d Gerda Josefina 1881, d Hanna Paulina 1883, s Oskar Wilhelm 1888.
Hopp-Anders
Lhf torp-inventeringsnummer: 459
Tillhör gården: Ulvarås
Rote: Börta
Tidsperiod: 1872-1880
Byggnader: Hus
Några boende:
1872-11-12 inflyttade från Häckelid:
Arbertskarlen Anders Andersson 1833-08-19 Långared Stom, utflyttade år 1880 till Raddegården
Björka-Lenas
Lhf torp-inventeringsnummer: 460
Typ: Backstuga
Tillhörde gården: Ulvarås
Rote: Börta
Tidsperiod: 1878-1923
Byggnader: Hus
Ägare: Lars Petter Wallin i Raddegården Vangshed
Boende i backstugan:
Lena Björk 1834 i Boden Soldatstom No 309 för Börta Nordgård inflyttade 1878 och utflyttade 1922 till Försörjningshemmet (Ålderdomshemmet) i Långared
År 1922 inflyttade från Lena och 1923 utflyttade till Fjölbromaden:
Snickarehustrun Hilma Andersson (f. Svantesdotter) 1881-12-19 på Sjörbokullen i Lena
s Karl Harry 1905-07-17 på Sjörbokullen i Lena
s Anders 1911-12-02 på Sjörbokullen i Lena
s Olof Svante Dones 1914-12-28 på Sjörbokullen i Lena
s Torsten Einar 1917-12-19 på Sjörbokullen i Lena
s John Paul 1919-10-24 på Sjörbokullen i Lena
d Margret Irene 1923-11-21
Castors
Lhf torp-inventeringsnummer: 462
Typ: Torp
Tillhör gården: Börta stom
Rote: Börta
Upptogs år: 1899, Nedlades år: 1923
År 1899 inflyttade:
Byggnadsarbetaren Janne Karlsson Castor 1857-07-14 i Degebo, †1918-04-08,
och hans hustru Christina Charlotta Lind 1855-04-03 Vilske Kleva, utflyttade 1918,
Jannes söner Carl Gustaf 1888-08-09 i Rosendal, utflyttade 1922,
och John Vilhelm 1890-11-17 i Rosendal, utflyttade 1922,
samt deras gemensamma söner Nils Ivar 1895-02-11 i Rosendal, utflyttade 1919
och Karl Axel Vitalis 1896-11-09 i Rosendal, utflyttade 1923
Nylands (Måga Svens)
Lhf torp-inventeringsnummer: 463
Typ: Torp
Tillhörde gården: Börta Södergården
Rote: Börta
Upptogs: I mitten av 1800-talet, Nedlades år: 1916
Några boende:
Torparen Sven Andersson 1832-10-03 i Börta Södergård, †1903-01-15, gift 1872-01-01 med: Johanna Kristiansdotter Säll 1847-02-25 på Soldatstom No 307 Dammen, Bryngelsgården. Hon födde 4 dödfödda barn, utflyttade till försörjningshemmet (ålderdomshemmet) år 1916.
Tengs kulle
Lhf torp-inventeringsnummer: 464
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Börta Sörgård
Rote: Börta
Tidsperiod: 1853-1862
Byggnader: Hus, källare
Några boende:
År 1853 inflyttade från soldatstom 313 Dammen:
fd soldaten Johan Andersson Teng 1825-02-28 i Mellby
h Anna Britta Johansdotter 1822-04-01 på Fluget i Lena
d Anna Maria 1846-08-15 i Dammen Vangshed †1859-07-25 i bröståkomma
s August 1850-10-02 i Dammen Vangshed
änkan Lena Andersdotter 1788-01-16 i Vangshed †1869-04-09 av ålderdom
På Tengs kulle föddes:
d Johanna Christina 1854-08-13 †1857-06-17 av slaganfall
s Ephraim 1857-10-24 †1858-01-06
s Alfred 1859-09-26
År 1862 utflyttade familjen till Nybygget i Ulvarås.
Fjölbromaden (Fjölbrona)
Lhf torp-inventeringsnummer: 465
Typ: Torp
Tillhör gården: Börta Nordgård
Rote: Börta
Upptogs år: 1859, Nedlades år: 1947
Byggnader: 2 hus, ladugård
Några boende:
Torparen Johannes Svensson 1828 i Alingsås
h Anna Britta Jacobsdotter 1828 i Börta Nordgård
s Clas Ludvig 1857 i Alingsås
d Anna Maria 1860
d Kristina 1865
d Ida 1866
Familjen flyttade 1868 till torpet Liden
Den 1 oktober 1868 inflyttade:
Torparen Johannes Eliasson 1830 i Börta Nordgård †1903
h Annicka Pehrsdotter 1824 i Lilla Loo †1894
d Maria 1856 på Långared Stom utflyttad 1871 se nedan
s Janne 1858 på Långared Stom utflyttad 1884
d Johanna 1860 på Långared Stom utflyttad 1880 till Danmark
s August 1862 på Långared Stom utflyttad 1896
d Sofia 1865 på Långared Stom †1882
s David 1867 i Börta Nordgård †1887
August Andreasson 1858 i Lena utflyttad till Lena 1923
h Maria Johansdotter 1856 på Fjölbromaden utflyttad till Lena 1923
s John Oskar 1883 utflyttad 1907
d Nelly Sofia 1886 †1888
s Einar Gottfrid 1888 †1919
d Ester Signhild 1892 †1915
s Gustaf Paul Vallentin 1894 utflyttad 1917
d Gertrud Josefina 1896 utflyttad till Lena 1923
År 1923 inflyttade från Lena:
Snickarehustrun Hilma Andersson (f. Svantesdotter) 1881 i Lena †1934
s Karl Harry 1905 i Lena utflyttad 1926
s Bror Anders 1911 i Lena
s Olof Svante Dones 1914 i Lena (sjöman)
s Torsten Einar 1917 i Lena
s John Paul 1919 i Lena utflyttad 1936
d Margret Irene 1923 utflyttad 1935
Susåsen (Grankärr, Bengtatomta)
Lhf torp-inventeringsnummer: 466
Typ: Torp
Tillhör gården: Driveslätt
Rote: Börta
Nedlades år: Nerbrunnet 1907-1909
Några boende:
År 1842 inflyttade från Mårtensgården och år 1846 utflyttade till Vangshed:
Torparen Olaus Andersson 1816-03-03 i Lersjöås.
h Johanna Andersdotter 1812-04-24 i Lillegården Vänga.
d Christina 1838-09-27 i Mårtensgården.
d Johanna 1840-11-24 i Mårtensgården.
s Carl 1844-09-03.
d Anna Britta 1846-09-26.
Drängen Elias Hansson 1818-12-10 i torpet Grankärr inflyttade år 1842 från Bryngelsgården, utflyttade år 1849.
År 1844 inflyttade:
Torpägaren Bengt Hansson 1807-09-29 i torpet Grankärr †1882-09-07.
h Helena Olofsdotter 1814-08-24 i Sjötorp †1869-10-18.
s Johannes 1843-09-25 på Grinden Börta, se nedan
Johannes Bengtsson (kallad Susa-Bengtsson) 1843-08-25 utflyttade år 1907.
h Johanna Svensdotter 1839-11-13 i Lena, gifta 1871-02-03, utflyttade år 1907.
d Hulda Sophia 1871-11-06 †1871-12-05.
d Anna Maria 1873-03-25 utflyttade till Göteborg år 1902 där hon dog 1918-06-11.
Johannes hade reumatism och väldigt svårt att röra sig. Det var bara tre tum mellan pinnarna på hans stege för han kunde inte lyfta fötterna högre. Han orkade inte laga sina gärsgårdar, så när en ko från Driveslätt gick in och betade på hans odlingar tog han fram sin revolver och sköt kon. Johannes blev dömd för detta och avtjänade sitt straff 1907-1909. När han kom tillbaka 1909 var huset nerbränt. Fjärdingsmannen hittade Johannes gråtande på en stubbe utanför det nerbrunna huset. Johannes och Johanna fick då år 1909 flytta in på fjärdingsmannens torp Liden som hade stått tomt i 4 år. Johannes och Johanna flyttade in på Långareds försörjningshem 1918-03-11. Johannes dog där 1920-11-17, 77 år gammal och Johanna 1922-03-07, 82 år gammal.
Källstorp (Rödholms)
Lhf torp-inventeringsnummer: 467
Typ: Torp
Tillhörde gården: Drifeslätt
Rote: Börta
Byggnader: Hus, 2 källare
Några boende:
År 1859 inflyttade:
Torparen Karl Andersson 1834-06-05 i Mårtensgården
och hans hustru Maja Greta Eliasdotter 1833-11-28 i Börta Stom
1861-09-01 föddes dottern Maria
1862 flyttade familjen till Ålanda och in flyttade
Janne Rödholm 1836-09-22 i Lena, †1890-05-11
och hans hustru Johanna Andersdotter 1829-04-16 i Vänga Lillegård, †1872-01-08
I Källstorp föddes deras tre barn:
David Norström 1865-07-08, utlyttade till Lena 1886
Aron Rödholm 1868-03-14, utflyttade till Kvarnbacken 1895
Ada Rödholm 1872-01-07, emigrerade till N. Amerika 1890-09-05
Janne gifte om sig med:
Anna Maria Larsdotter 1842-09-27 i Mellby, †1899-04-07
I Källstorp föddes deras sex barn:
Lotten 1873-12-24, utflyttade till Östad 1891-10-31
Carl 1875-05-26, emigrerade till N. Amerika 1892-01-08
Hanna 1877-02-12, emigrerade till N. Amerika 1895-04-05
Otto 1879-09-20, utflyttade till Göteborg 1902-07-09
Agda 1882-12-11, utflyttade till Deragården 1899
Hilma 1885-06-01, utflyttade till Skallsjö 1894-04-27
År 1899 inflyttade från Bratteberg:
Arrendatorn Anders Gustaf Jonasson 1854-09-05 i Alingsås, utflyttade till försörjningshemmet 1916
Hustrun Johanna Lenberg 1843-07-13 i Bratteberg, †1911-11-16
Svärmodern Helena Karlsdotter 1816-12-26 i Vänga Bergsgård, †1907-05-13
I församlingsboken för år 1917-1927 står det att Källstorp är nedrivet.
Blomsterbacke
Lhf torp-inventeringsnummer: 468
Typ: Torp
Tillhörde gården: Stommen Långared
Rote: Mjönäs
Upptogs år: 1862, Nedlades år: i slutet på 1920-talet
Byggnader: Hus, ladugård
Några boende:
Torparen Johannes Nilsson 1812 i Algutstorp †1883
h Stina Larsdotter 1817 i Säckegärdet
Stinas son Johan Danielsson 1845 i Strömliden se nedan
Stinas son Anders Danielsson 1849 i Strömliden utflyttad till Norge 1879
Johan Danielsson 1845 †1915
h Anna Greta Carlsdotter Björk 1853 †1926
s Karl Anshelm 1876 till Petersberg 1926
s Albin 1878 utflyttad 1910
s Oskar Cornelius 1881 †1915
s Carl Edwin 1884 †1906
s Gideon 1886 till Petersberg
d Ester Maria 1889 utflyttad 1926
s Karl Venzel 1892 †1917
Petersberg
Lhf torp-inventeringsnummer: 469
Historiska uppgifter: Torp sen tidigt 1700-tal
Typ: Torp
Tillhörde gården: Stommen Långared
Rote: Mjönäs
Upptogs år: 1790-talet, Nedlades år: Brann 1987
Byggnader: Hus källare
Några boende:
Peter Andersson-Green 1759 på Herrgården hit från Ralsbo †1828 h Lena Olofsdotter 1755 i Börta Nordgård (gifta 1780)
d Maria 1781 i Ralsbo inflyttad 1798 från Östadkulle †1802
s Olof 1784 i Tussebo †1799
d Karin 1793 i Börta Nordgård †1820
s Elias 1797 se nedan
Karins dotter Cathrina 1819 utflyttad 1829 till Slaghall
änkemannen Per Andersson 1829 i Mjönäs inflyttad från Börta 1803 †1804
Elias Pettersson 1797 i Petersberg
h Johanna Eriksdotter 1789 i Hörnagården
d Ingeborg 1811
d Kerstin 1823
familjen till torp under Bryngelsgården
Inflyttade 1874:
Karl Andreasson 1836 utflyttad 1906
h Anna Katrina Andreasdotter 1844 †1894 (gifta 1874-12-04)
d Emma 1875 utflyttad 1897
d Milda 1877 utflyttad 1894
d Alma 1881 utflyttad 1900
s Aron Gottfrid 1883 utflyttad 1901
Inflyttade 1926-12-17:
Karl Anshelm Danielsson 1876 utflyttad 1930
h Hulda Svantesdotter 1886 utflyttad 1930
Gideon Danielsson 1886
Stavesten
Lhf torp-inventeringsnummer: 470
Historiska uppgifter: Torp sen tidigt 1700-tal.
Typ: Torp
Tillhörde gården: Börta Nordgården
Rote: Börta
Upptogs år: 1700-talet
Byggnader: 2 hus med ladugård
Några boende:
I början av 1790-talet inflyttade:
Torparen Anders Jonsson 1753-06-25 i Ulvarås †1798-07-10 av gulsot
h Kjerstin Larsdotter 1740-10-09 i Östäng
s Hans f Bengtsson 1778-03-27 på Backen
s Bengt Andersson 1788-02-02 i Häckelid, se nedan
Bengt Andersson 1788 i Häckelid se ovan
h Ingrid Månsdotter 1782 på Kullen
s Anders 1810 se nedan
s Johannes 1813 †1818
s Andreas 1814
s Carl 1818 †på 1820-talet
s Johannes 1822 †1832
Anders Bengtsson 1810
h Stina Larsdotter 1810
s Johannes 1834-11-11
Familjen flyttade 1837 till Vittene
Anders Andreasson 1832 †1890
h Maja Greta Gudmundsdotter 1839
d Augusta 1864 se nedan
d Anna Christina 1866 till Amerika 1891
s David 1867
s August 1869
s Johan Ludvig 1871
s Johan Albert 1872 †1873
d Ida Selma 1874 till N. Amerika 1891
d Hilda 1876 till N. Amerika 1895
s Henning 1878 †1889
d Frida 1881
s Aron 1881
Augusta Andersdotter 1864 se ovan
s Karl Linus 1888
Mellan 1837 och 1863 bodde det mycket folk på Stavesten under kortare perioder.
Braska-Stinas
Lhf torp-inventeringsnummer: 471
Typ: Backstuga
Tillhörde gården: Börta Nordgård
Rote: Börta
Tidsperiod: 1855-1918
År 1855 inflyttade från en backstuga i Häckelid f.d. soldaten Anderas Brask 1803-07-29 i torp vid Börta.
och hans hustru Beata Larsdotter 1797-04-13 i Soldat Stommen Gatan 312.
1856 inflyttade från Långareds Stom sonen Lars Andreasson 1833-12-31 i Soldat Stommen Gatan 312, utflyttade till Naum 1869-10-13.
1863-01-01 avled Andreas i en bröstsjukdom.
1863 inflyttade dottern Christina Andreasdotter 1831-11-23 i Soldat Stommen Gatan 312
och Christinas utomäktenskapliga dotter Josefina Johansdotter Bolin 1863.
1864-10-28 utflyttade Josefina till Östad Barnhus.
1886-09-01 avled Beata.
1918-04-26 utflyttade Christina till Göteborg.
Bergåsen
Lhf torp-inventeringsnummer: 472
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Börta Nohlgården
Rote: Börta
Upptogs år: 1878, Nedlades år: 1889
Några boende:
År 1878 inflyttade:
Målaren och kolportören Johan Andersson Dahllöf 1846-09-25 i Stala på Orust.
h Brita Stina Petrusdotter 1836-04-23 i Morlanda på Orust.
s Julius 1871-04-04 i Röra på Orust. Han har tonsatt psalmen "Långt bortom rymder vida".
d Hilma Maria 1874-06-18 i Göteborg.
d Olga Serafia 1876-09-17 i Göteborg.
1879-10-25 föddes sonen Gustaf Amandus i Bergåsen.
1881-10-24 utflyttade hela familjen till Ånimskog i Dalsland.
År 1882 inflyttade:
Arbetaren August Håkansson Johansson Sabel 1842-08-28 i Länghem.
h Mathilda Eliasdotter Wärling 1848-04-29 i Kvarnabo.
d Emma Karolina 1871-06-06 i Dammossen.
d Klara Serafia 1873-09-04 i Dammossen.
d Frida Elemina 1875-12-21 i Dammossen.
d Amanda Josefina 1878-12-10 i Dammossen.
d Gerda Maria 1882-02-10 i Dammossen.
1884-10-31 föddes dottern Alda Cecilia i Bergåsen †1885-01-10.
1889-10-16 utflyttade hela familjen till Gamlestad.
Stötalyckan
Lhf torp-inventeringsnummer: 473
Tillhör gården: Börta Nordgården
Rote: Börta
Byggnader: Hus
Boende: Kyrkstöten (Kyrkvaktmästaren)
Lugnet (Brodda-Kristinas)
Lhf torp-inventeringsnummer: 474
Typ: Torp
Tillhör gården: Börta Nohlgården
Rote: Börta
Upptogs år: 1878, Nedlades år: slutet på 1930-talet
Byggnader: Hus
Några boende:
År 1878 inflyttade:
Skomakaren Anders Petter Lagerqvist 1846-12-31 på Kullen, †1885-02-18.
h Johanna Kristina Andersdotter 1852-04-26 i Deragården, utflyttade 1895 till Mjönäs.
År 1896 inflyttade:
Kristina Brodd 1850-11-12 i Enehagen, Vänga Västergården, utflyttade 1931 till försörjningshemmet (ålderdomshemmet) i Långared där hon avled 1948-05-24, 97 år gammal.
Anna Stina Jonasdotter 1840-01-16 i Espenäs, utflyttade 1898 till Espenäs.
Erik Tufvesson 1909-11-02 i Örgryte bodde i Lugnet på 1930-talet. Han bodde och arbetade i Lindekullen som dräng till år 1933 och flyttade till Eriksborg i Driveslätt cirka 1938. Under dessa år så bodde han i Lugnet åtminstone år 1936. Han gick på luffen ibland också.
Ängabo (Ängebo, Gummessons)
Lhf torp-inventeringsnummer: 475
Typ: Torp
Tillhör gården: Långared Stom
Rote: Mjönäs
Tidsperiod: 1868-1903
Några boende:
År 1868 inflyttade:
Johannes Gudmundsson 1830-10-11 på Långared Stom †1890-11-22 i bröstlidande
Johannes gifte sig 1869-03-14 med
Anna Christina Jacobsdotter 1845-05-27 i Trålanda, utflyttade 1903-11-17 till Alingsås
s Johannes 1870-07-09 †1873-02-27 i scharlakansfeber
d Frida Wilhelmina 1872-05-20 †1873-01-24 i scharlakansfeber
d Eufrosyne 1873-12-16 utflyttade 1901-10-19 till Alingsås
s Edvin 1875-10-09 utflyttade 1894-10-19 till Rödene
d Hulda 1876-12-31 utflyttade 1901-10-19 till Alingsås
d Hilma 1879-04-02 utflyttade 1901-10-19 till Alingsås
s Efraim 1881-09-04 utflyttade 1894 till Hällnäs
s Ivar 1885-03-27 utflyttade 1903-11-17 till Alingsås
Kullas
Lhf torp-inventeringsnummer: 476
Typ: Lägenhet
Tillhör gården: Klockaregården
Rote: Herrgårdens
Tidsperiod: 1890-1917
Byggnader: Hus, källare
Några boende:
År 1890 inflyttade från backstuga 477:
Arrendator Augusta Charlotta Andersdotter 1848-01-06 i Falköping †1917-02-10
Anders Johansson
Lhf torp-inventeringsnummer: 477
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Hörnegården
Rote: Mjönäs rote
Tidsperiod: 1869-1890
Byggnader: Hus
Några boende:
År 1869 inflyttade från Petersberg:
Anders Johansson 1816-09-08 på Kullen †1890-01-21 i lunginflammation
h Anna Maria Svensdotter 1820-06-13 i Varnhem †1889-12-09
d Gustava (Augusta) Charlotta 1848-01-06 i Falköping, utflyttade 1890 till Kulla Nr 476
s Carl Edvard 1849-08-05 i Falköping, emigrerade 1880 till Norra Amerika
s Gustaf Malachias 1853-02-08 i Petersberg, emigrerade 1879 till Norra Amerika
s Aron Victor 1860-08-31 i Petersberg, emigrerade 1879 till Amerika
Hallstorp
Lhf torp-inventeringsnummer: 478
Byggdes åt fd soldaten Lars Glans 1829 †1890 blev blind på ett öga därför avsked ifrån det militära.
Typ: Stuga
Tillhör gården: Bryngelsgården
Rote: Herrgårdens rote
Upptogs år: 1873, Nedlades år: Stugan brann 2 maj 1997
Byggnader: Hus, förråd
Några boende:
fd soldaten Lars Glans 1829, h AnnaMaria Andersdotter 1832, d Johanna, 1854, d MajaGreta 1856, d Sofia 1859, AnnaKristina 1861, Hedda 1863, Lovisa 1871, Johan August 1874, Sofias dotter Anna Emilia 1884 en dotter till AnnaKristina AnnaLovisa 1894. Den siste boende i stugan var Matilda 1891 i Skaraborg †1980 i Långared.
Örbacken (Pehralid)
Lhf torp-inventeringsnummer: 479
Historiska uppgifter: Öhrbacken
Typ: Torp
Tillhör gården: Mårtensgården
Rote: Mjönäs rote
Byggnader: Hus, lada
Några boende:
Per Olofsson 1824, h Anna Maja Eliasdotter 1830 †1889, s Janne 1854, s August 1856, d.Auigusta 1862, Anton 1865 och d Emma 1871.
Högsjölid Hörnegården
Lhf torp-inventeringsnummer: 480
Typ: Torp
Tillhör gården: Hörnegården
Rote: Mjönäs rote
Upptogs år: 1873
Byggnader: Hus, ladugård, källare
Några boende:
1873 inflyttade Torparen Karl Persson 1829, h Britta Andreasdotter 1826 Östad, d Johanna 1863, d AnnaLisa 1853 de kom ifrån Högsjölid under Bryngelsgården.
Högsjölid Bryngelsgården
Lhf torp-inventeringsnummer: 481
Typ: Torp
Tillhör gården: Bryngelsgården
Rote: Herrgårdens rote
Byggnader: Hus och källare
Några boende:
Carl Persson 1829 h Brita Andreasdotter 1826 Östad.
4 barn flyttade 1873 till Högsjölid under Hörnegården.
Inhyses fd sold. Kristian Säll 1822 †1891, utfattig h Anna Pettersdotter 1811.
1878 inflyttade Johan Alfred Andersson 1857 h AnnaKristina Säll 1848, d Hilma Josefina 1878, s Karl Gustav 1879, s Karl Ivar 1881, d Selma Olivia 1884, s Axel Gottfrid 1887, Karl Paul 1889, Elin Natalia 1891, 1899 utflyttar familjen till Göteborg domkyrkoförsamlingen.
Sofias (Soffis)
Lhf torp-inventeringsnummer: 482
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Klockaregården
Rote: Herrgårdens rote
Upptogs år: 1871
Byggnader: Hus, källare
Några boende:
1871 kom änkan Greta Andreasdotter 1829 †1899, s Alfred Eliasson 1857 utflyttad 1879, s August Eliasson 1863 utflyttad 1889, d Sofia Eliasdotter 1868 se nedan
Sofia Eliasdotter 1868 †1928, s Gustav, även kallad Soffis Gustav, 1908.
Kalle Brodd köpte och flyttade stugan till Attholmen. Foto finns i Gamla vyer runt Anten häfte nr. 2.
Rosendal (Castors Lycka)
Lhf torp-inventeringsnummer: 483
Typ: Torplägenhet
Tillhör gården: Rosenlund
Rote: Herrgårdens rote
Upptogs år: 1885
Byggnader: Hus, ladugård. Där stolpen står stod ladugården, huset på andra sidan vägen
Några boende:
1885 inflyttade Janne Karlsson Castor 1857, första h Sofia Bergström 1856 andra h Kristina Charlotta Lind 1859, hennes son Henning Alexander 1879, deras gemesamma barn, s Gustav 1888, John Wilhelm 1890, Nils Ivar 1895 och Karl Axel Vitalis 1896. De flyttade sedan in till Börta skog eller Castors.
Djupedal
Lhf torp-inventeringsnummer: 484
Typ: Torplägenhet
Tillhör gården: Drifveslätt
Rote: Börta rote
Byggnader: Hus, källare
Några boende:
fd Soldaten och klarinettblåsaren Johan Bergström 1826, h AnnaGreta Andersdotter 1823, d Sofia, s Karl Oskar 1863. Johan och AnnaGrerta var bland de första att flytta till Långareds ålderdomshem.
Mariero
Lhf torp-inventeringsnummer: 485
Typ: Torp
Tillhör gården: Långared Stom
Rote: Mjönäs rote
Tidsperiod: 1926-1968
Byggnader: Hus, lada, källare
Några boende:
År 1926 inflyttade:
Fartygsmaskinist Oscar Gottfrid Nyqvist 1891-07-15 i Rörkärr i Lena
h Ester Maria Danielsson 1889-02-28 i Blomsterbacke
1931-05-22 utflyttade de till Kullings-Skövde
1931-11-23 inflyttade från Horla:
Johan Ludvig Björklund 1868-01-09 i Trollabo i Hudene †1940-09-12
hans trolovade Anna Maria Petersson 1896-09-10 i Mjösjödal i Nårunga †1950-03-24
s Karl Erik Björklund 1927-08-19 i Mellomgården i Kärtared, utflyttade efter år 1955
1943-08-30 gifte Anna Maria om sig med:
Johan Adolf Olausson 1882-02-12 i Sjögared i Töllsjö, utflyttade på 1950-talet, †1957-07-21 i Alingsås
Bostadshuset brann ner år 1968 efter ett åsknedslag
Tengstorpet (Tengatorpet)
Lhf torp-inventeringsnummer: 486
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Långared Stom
Rote: Mjönäs
Tidsperiod: 1845-1888
Byggnader: Hus, källare
Några boende:
År 1845 inflyttade från Dammen:
fd soldat Carl Teng 1795-11-08 i Erska †1869-02-27 i lunginflammation
h Brita Carlsdotter 1794-03-24 på Kullen †1870-02-22 i bröstsjukdom
s Johannes 1829-01-12 i Dammen, utflyttade 1847 till Attholmen
d Anna Maria 1832-08-05 i Dammen, utflyttade 1859 till Häckelid
d Lena 1835-11-01 i Dammen †1847-02-20 i mässling
År 1858 inflyttade från Herrgården:
s Anders Karlsson Teng 1819-12-07 i Dammen, utflyttade 1873 utan attest
År 1884 inflyttade från Häckelid:
Änkan Anna Maria Carlsdotter 1832-08-05 i Dammen †1887-11-18
s Janne Swensson 1866-01-13 i Häckelid, utflyttade 1888 till Ulvarås
d Elisabeth 1872-06-14 i Häckelid, utflyttade 1888 till Raddegården och emigrerade 1893-03-17 till N. Amerika
d Ida Josefina 1877-06-10 i Häckelid, utflyttade 1888 till Ulvarås
År 1885 inflyttade från Lena:
d Hedda Svensdotter 1864-01-27 i Häckelid, utflyttade 1886 till Falköping
Tengstorp finns med sista gången i församlingsboken 1917-1927 och ägare är först Johannes Olsson i Huldalen, men det är sedan ändrat till att Tengstorp ligger på Gustaf Björkqvist och Anton Petterssons mark
Hjortebacken (Ullegubbens)
Lhf torp-inventeringsnummer: 487
Typ: Torp, på 1860-talet ändrad till backstuga, 1884 torp
Tillhör gården: Långared Stom
Rote: Mjönäs
Tidsperiod: 1847-1914
Några boende:
År 1847 inflyttade från en backstuga på Bryngelsgården:
Torparen/Backstugusittaren Matthes Andersson 1806-04-29 i Arelid, †1888-02-01
h Annicka Bengtsdotter 1805-09-14 i Erska, †1877-12-23 i ett slaganfall
s Anders Gustaf 1835-03-02 i Porten, dömd 1864-02-10 för stöld till 7 dygn vatten och bröd och 2 månaders straffarbete, †1909 i Gillängsskog
s Andreas 1838-06-14 i Porten, vistas på okänd ort from 1878, †1917-08-22 i Bromma
s Calle 1843 i Porten, utflyttade 1873 till Odensala, †1918-09-15 i Spånga
1850-06-18 föddes dottern Maja Greta, häktad 1879-09-03 för olovligt tillgrepp, †1917-04-17 på ålderdomhemmet i Långared
På torpet inflyttade 1884 från Nordstommen i Rödene:
Torparen Anders Peter (Ullegubben) Carlsson 1845-06-04 i Rödene, utflyttade 1914 till ålderdomshemmet, där han avled 1917-08-06
h Ulla Olofsdotter 1829-12-01 †1899-01-10
Börta Grind (Gåpås)
Lhf torp-inventeringsnummer: 488
Typ: Backstuga
Tillhörde gården: Börta Nohlgården
Rote: Börta
Upptogs år: 1877, Nedlades år: 1916
Några boende:
År 1877 inflyttade från Rörkärrs grind:
Backstugusittaren Anders Eliasson 1823-10-23 i Rörkärr, †1906-05-05
h Greta Andersdotter 1825-09-10 i Rörkärrs grind, †1890-05-07
s Gårdfarihandlare Janne Norberg 1852-12-20 i Rörkärrs grind, †1916-01-16
d Anna Christina 1855-09-24 i Rörkärrs grind, utflyttade 1885 till Vänga Gategård och 1908 till Fridhem
d Johanna 1865-09-07 i Rörkärrs grind, utflyttade 1882 till Bälinge
s Johan August Nordlund 1873-10-20 i Rörkärrs grind, utflyttade 1898 till Lena och 1899 till Borås som fabriksarbetare
Ljungstorp (Skogas)
Lhf torp-inventeringsnummer: 489
Typ: Torp
Tillhör gården: Bryngelsgården
Rote: Herrgårdens rote
Några boende:
Anders Petter Andersson 1843 h Johanna Johansdotter 1833, d Augusta 1867, s Karl Herman 1869, d Frida Selma 1878 samt Augustas oäkta son, Aron Viktor 1888.
Bratteberg
Lhf torp-inventeringsnummer: 490
Typ: Torp
Tillhör gården: Vangshed Skattegård
Rote: Börta
Tidsperiod: 1854-1899
Några boende:
År 1854 inflyttade från Alingsås:
Torparen Anders Petter Olofsson 1831 i Alingsås
1856-10-26 gifte han sig med:
Christina Andreasdotter 1833-10-25 i ett torp på Långareds herrgård
1857-03-05 föddes dottern Emma Sofia Andersdotter
1859-01-09 föddes sonen August Andersson Bergstrand
År 1860 inflyttade Anders Petters utomäktenskapliga son Johan Bergstrand 1855 i Siene
1861-11-09 föddes dottern Wilhelmina
1864-10-01 föddes dottern Johanna
Familjen utflyttade 1866-11-17 till Alingsås och in flyttade:
fd soldaten* Svante Lenberg 1818-06-01 i Lena, †1898-03-15
h Helena Carlsdotter 1816-12-26 i Vänga Bergsgård, utflyttade 1899 till torpet Källstorp
d Johanna Lenberg 1843-07-13 i Horsdalen, utflyttade 1899 till torpet Källstorp
och Johannas utomäktenskapliga dotter Betty 1865-04-17 i Vangshed, emigrerade 1892-05-30 till N. Amerika
1879-11-14 gifte sig Johanna med:
Anders Gustaf (kallades: Hejsan Drejsan) Jonasson 1854-09-05 i Alingsås, utflyttade 1899 till torpet Källstorp
1880-10-04 föddes Johanna och Anders Gustafs dotter Gerda Vilhelmina, emigrerade 1898-11-25 till N. Amerika
*Svante hade varit soldat på Horsdalens soldatstom No311 i Ulvarås.
Vänga Skog (Tengs Hagsjön)
Lhf torp-inventeringsnummer: 491
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Vänga Mellomgård
Rote: Vänga
Tidsperiod: 1874-1877
Byggnader: Hus
Några boende:
1874 inflyttade från Stomna Mosse målaren Johan August Johansson Teng 1844-11-01 på Orust
h Maria Svensdotter 1844-08-10 i Södra Härene
Marias utomäktenskapliga dotter Augusta 1871-12-28 i Södra Härene
s Carl Levin 1874-05-23 på Stomna Mosse
s Alexis 1876-01-04
Familjen utflyttade till Målarns i Ulvarås år 1877
Hagströms i Espenäs
Lhf torp-inventeringsnummer: 492
Typ: Torp
Tillhör gården: Espenäs
Rote: Vänga
Tidsperiod: 1898-1918
Byggnader: Timmerhus
Några boende:
1898-01-07 inflyttade från Haga i Göteborg
Skomakaren Janne Andersson Hagström född 1865-02-02 i Espenäs
Janne tog med sig huset och flyttade till Häckelid år 1918.
Dammossen (Hares)
Lhf torp-inventeringsnummer: 493
Kallades även Hares.
Typ: Torp
Tillhör gården: Raddegården Vangshed
Rote: Vänga
Nedlades år: ca 1889
Några boende:
1882 inflyttade Johan Alfred Johansson 1855 i Lena, h Hedda Jonsdotter 1854, d Ida Sofia 1880 i Alingsås,samt Heddas mor Ingeborg Karlsdotter 1827, d Hilma Josefina 1883, d Hedvig Olivia 1887. 1887 flyttade familjen till Alingsås.
Kvarnbacken
Lhf torp-inventeringsnummer: 494
Typ: Torp
Tillhör gården: Mellomgården Vänga
Rote: Vänga
Upptogs år: 1866, Nedlades år: 1907
Byggnader: Hus, ladugård och källare
Några boende:
År 1866 inflyttade: Torparen Anders Petter Eliasson Wärling 1841-11-13 i Sjötorp, utflyttade 1897
h Christina Andersdotter 1843 i Mellomgården Vänga, emigrerade till N. Amerika 1898
d Ida Sofia 1867-01-02 emigrerade till N. Amerika 1892
s Carl Herman 1870-11-14 utflyttade 1897
d Emma Carolina 1873-10-13 flyttade till Norge 1893
d Frida Davida 1876-09-28 flyttade till Göteborg 1899
d Amanda Josefina 1879-12-18 emigrerade till N. Amerika 1898
s Carl Johan 1884-01-12 †1889-05-23 i scharlakansfeber
År 1895 infyttade skomakaren Aron Rödholm 1868-03-14 i Källstorp Driveslätt
1896-11-01 gifte han sig med Augusta Karlsdotter 1873-11-20 i Råmåsakärr i Lena
s Fritz 1898-07-03
d Edit 1900-08-23
s Harald 1902-09-01
s Axel 1904-04-02
d Berta 1905-06-26
År 1898 inflyttade skomakarlärlingen Johan Gustaf Kilander 1881-09-22 i backstuga på Herrgården
Familjen Rödholm, Kilander och huset flyttar år 1907 till Lindekullen, Ulvarås.
Berget Vänga
Lhf torp-inventeringsnummer: 495
Typ: Torp
Tillhör gården: Vangshed Raddegård
Rote: Vänga
Upptogs år: början på 1700-talet
Byggnader: Hus, ladugård
Några boende:
1760 bodde här Lars Andersson 1736 i Hällnäs, h Elin Jonsdotter 1727, s Jonas 1761, d Maria 1764, s Anders 1768. På slutet av 1700-talet har Anders bildat familj, Anders Larsson 1768 †1826 i kräfta, h Karin Nilsdotter 1763, en son Mathes 1796 †1813. År 1854 inflyttade Torpare Carl Eriksson 1823 i Espenäs, h Ingeborg Petersdotter 1819 i Vänga Bergsgården, de fick 3 barn som alla dog i tidig ålder.
Bäcken (Gundlas Vrå)
Lhf torp-inventeringsnummer: 496
Typ: Torp
Tillhör gården: Raddegården Vangshed
Rote: Vänga
Upptogs år: Troligen 1760-talet, Nedlades år: 1798
Byggnader: Hus
Några boende:
Pigan Gunnilla Bengtsdotter 1723.
Hon gifte sig fredagen den 9 oktober 1772 med drängen Anders Jeansson 1735.
Gunnilla blev sjuk 1788 och avled under första hälften av 1790-talet.
Anders avled på Nyårsdagen 1798 av lunginflammation, drygt 62 år gammal.
Sturtes (Martins)
Lhf torp-inventeringsnummer: 497
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Vänga Mellomgård
Rote: Vänga
Upptogs år: 1851, Nedlades år: 1911
Byggnader: Hus, lada, källare
Några boende:
År 1851 inflyttade från Vangshed Skattegård
Backstugusittaren Anders Mathesson 1810-02-07 i Vänga Sågaregård †1876-02-01
och hans hustru Anna Britta Andersdtotter 1809-11-10 i Östad †1884-06-23
dottern Maja Stina 1836-08-06 i Börta Nordgård, utflyttade 1882 till backstuga i Deragården
dottern Christina 1838-10-13 i Bryngelsgården, utflyttade till Östad barnhus
dottern Anna Maja 1841-01-01 i Bryngelsgården, utflyttade 1887 till Alingsås
sonen Mathias 1843-10-01 i Bryngelsgården, utflyttade 1865 till Göteborg
År 1882 inflyttade från Göteborg:
Arbetaren Mathias Andersson 1843-10-01 i Bryngelsgården †1900-12-02
och hans hustru Rebecka (kallad Sturta-Betty) Andersdotter 1838-12-09 i Torsby i Bohuslän †1911-02-23
Petter-Olles
Lhf torp-inventeringsnummer: 498
Typ: Torp
Tillhör gården: Deragården
Rote: Vänga
Tidsperiod: 1884-1924
Byggnader: Hus, ladugård, svinhus   Husen är flyttade till Klåvnebacken
Några boende:
Träarbetaren Anders Petter Olofsson 1840-08-12 i Deragården †1924-06-10
h Mathilda Johansdotter 1855-03-14 i Kleven †1924-03-06
s Viktor Olsson 1878-08-17 i Deragården, utflyttade till Göteborg 1900-10-30
d Hilda Andersson 1881-10-11 i Deragården, utflyttade till Alingsås 1897-12-10
d Frida Andersdotter 1885-12-23, utflyttade till Göteborg 1903-11-23
s Verner Olofsson 1888-07-11, utflyttade till Göteborg 1908-12-20
Espenäs damm (Dammen)
Lhf torp-inventeringsnummer: 499
Typ: Torp
Tillhörde gården: Espenäs
Rote: Vänga
Upptogs upptogs på 1810-talet, Nedlades år: Slutet av 1908
Några boende:
År 1868 inflyttade: Torparen Karl Jonsson 1825-02-12 i Espenäs, †1908-12-02. Karl gifte sig 1872 med Katrina Larsdotter 1827-10-24 i Magra, †1903-01-11. Katrina hade då med sig sin son Alfred Johansson 1860-05-27 i Boråsen, han utflyttade till Göteborg 1882-08-04. 1872-05-02 föddes deras gemensamma dotter Ida Charlotta, hon emigrerade till N. Amerika 1892-03-18.
MENY
Längst upp på sidan