Skrifter
I Långareds Hembygdsförening har det getts ut en bok och några samlingshäften. Varje år ges det ut en årsskrift. I den har flera personer medverkat med texter om olika slag. Genom att läsa det här materialet kan man lära sig mycket om hur livet var förr i allmänhet, och här i Långareds socken i synnerhet. Här nedan finns även material från våra medlemmar som har anknytning till bygden och/eller vår historia.
Renovering av ladan på torpet Sandhult
Antikvarisk rapport från renoveringen av ladan i Sandhult 2019-2020.Kvarnar genom tiderna i Långareds socken
En kvarninventering gjordes i Långareds socken år 1994/95 då ett trettiotal personer med kännedom om respektive kvarnplats var involverade. Inventeringen resulterade i en pärm, som nu omarbetats med text och foto av Ingrid Svensson.Ruus-osten
En DVD/Video-film med Anne-Marie Björkqvist som visar hur ost allmänt tillverkades på landsbygden tills för ca 50 år sedan.Loo skola
Häfte innehållande 131 foton på skolbyggnaderna, lärare och elever under tiden 1887 till 1966.Loo i gången tid
av Ingrid Svensson

För inte så länge sedan (1950) fanns det 57 gårdar i Loo, och det var ett myller av liv på varje gård. Människorna i bygden var mångfaldigt förenade: i gemensamt arbete, i föreningsliv och genom släktskap. Det var ett Loo framsprunget ur 1800-talets stora samhällsförändringar. Då förlorade adeln sin makt, jorden kom i böndernas händer och det omfattande superiet avtog i takt med framväxten av den frikyrkliga väckelsen och den kristna nykterhetsrörelsen (Blå bandet). Om detta och mycket mera skriver Ingrid Svensson.De for i missionens tjänst, till Kongo, Kina, Östturkistan...
av bla Ingrid Svensson, Verner Smedberg och Ebbe Gisleskog

En dokumentation över våra tidigaste missionärer från trakten, de som for ut mellan 1895 och 1933: Augusta Andersson från Sävekärr, Loo (Kongo); Elin Svensson, Tvärslätt, Loo (Östturkistan); Paul Smedberg, Deragården, Vänga (Kongo); Rut Johansson, Fly (Kina).Faster Ruts Kinabrev
av Ebbe Gisleskog

Ett tillägg till De for i missionens tjänst.Historien förborgad i ortnamnet Loo
om en by i Västergötland, dess hävdvunna stavning och förflutna.

I början av 2000-talet blev frågan om nya så kallade belägenhetsadresser aktuell i Alingsås kommun med följd att stavningen av ortnamnet Loo kom på tapeten. Loo Intresseförening engagerade sig i frågan. Erik Fristedt, Ingrid Svensson, Leif Östberg med flera involverades i arbetet. I sökandet efter historiska kopplingar uppdagades nya, intressanta förhållanden angående Loo-bygdens äldre historia. Denna skrift handlar bland annat om det.

Skriften kan sägas utgöra ett komplement till den av Långareds Hembygdsförening utgivna boken ”Loo i gången tid – Om bondgårdar, bönder, missionsvänner, blåbandister m.m.” av Ingrid Svensson, utgiven år 1995. Tidsperspektivet i hembygdsboken är begränsat till de senaste tvåhundrafemtio åren, från 1700-talets mitt och framåt. Den äldre historien saknas där så gott som helt. Här däremot, i föreliggande skrift, är den i centrum – och kopplad till en dagsaktuell fråga: Namn- och stavningsfrågan.Diktsamling från Förr och nu
Några utvalda dikter från vår årsskrift.Livet som torpare på 1800-talet
12 sidor om hur torpare kunde ha det förr i tiden.
Årsskriften Förr & Nu 2019
innehåller bl.a.:
Om Arfwid Bengtsson i Ulfwarås
Långareds skola årskurs 5
Föreningens funktionärer
Långaredskrysset nr 36
Tankar och minnen (fortsättning från David Frisk)
Arbetsdag på Sandhult
Verksamhetsberättelse
Hembygdsdagen på Sandhult


Årsskriften Förr & Nu 2018
innehåller bl.a.:
Allan Olofsson i Flaskhall
Så minns jag Ingegerd (Tulokas)
Till minne, Bo Thordson
För 100 år sedan i Långared
Långaredskrysset nr 35
Föreningens funktionärer
Tankar och minnen (fortsättning från David Frisk)
Verksamhetsberättelse
Sandhult 2018


Årsskriften Förr & Nu 2017
innehåller bl.a.:
För 100 år sedan i Långared
Verksamhetsberättelse 2017
Föreningens funktionärer
Långaredskrysset nr 34
Tankar och minnen (fortsättning från David Frisk)
Brev från Anten
Antens station år 1900
Örtagården i Ruus
Sandhult 2017


Årsskriften Förr & Nu 2016
innehåller bl.a.:
Ingrid Svensson
Verksamhetsberättelse
Föreningens funktionärer
Långaredskrysset nr 33
Tankar och minnen (fortsättning från David Frisk)
Sandhult 2016
Johan August Gripenstedt
Rackaren
Minnen från min tid i hembygdsföreningen


Årsskriften Förr & Nu 2015
innehåller bl.a.:
Långaredsvisan Verksamheten under året 2015
Föreningens funktionärer
Långaredskrysset nr 32
Tankar och minnen (fortsättning från David Frisk)
Sandhult 2015
Reglemente för kyrkväktarens tjänstgöring
Anne-Marie Björkqvist


Årsskriften Förr & Nu 2014
innehåller bl.a.:
Långareds hembygdssång Verksamheten under året 2014
Föreningens funktionärer
Långaredskrysset nr 31
Tankar och minnen (fortsättning från David Frisk)
Sandhult 2014
Rapport från Örtagården i Ruus
Till Utvandraden


Årsskriften Förr & Nu 2011
innehåller bl.a.:
Verksamheten under året 2011
Föreningens funktionärer
Sandhult i mitt hjärta
Fruntimmersveckan - tid för tårta
Lanthandeln - Nyhem - Anten
Långaredskrysset nr 28
Tankar och minnen (fortsättning från David Frisk)
Sandhult under året
Stefans liv i korthet
In Memoriam
Loholmenprojektet - Greve Gomer

Årsskriften Förr & Nu 2010
innehåller bl.a.:
Verksamheten under året 2010
Föreningens funktionärer
Långaredskrysset nr 27
Tankar och minnen (fortsättning från David Frisk)
Julius Alfred Dahlöf
Semlor

Årsskriften Förr & Nu 2009
innehåller bl.a.:
Verksamheten under året 2009
Föreningens funktionärer
Långaredskrysset nr 26
Hembygdsdagen 2009
Tankar och minnen (fortsättning från David Frisk)
Kaffehistorier
Uppgift från Linnés Västgötaresa 1746
Norsk kokbok från 1857
Bjärke industrikommitté låg bakom
När sockna blev kommun
Nostalgiska övertoner
2009 års diplom
Bilvandring
Vad har EU med greve Gomer att göra
Fornlämningar

Årsskriften Förr & Nu 2008
innehåller bl.a.:
Verksamheten under året 2008
Brev från ordföranden
Föreningens funktionärer
Långaredskrysset nr 25
2008 års diplom
Hembygdsdagen 2008
Västergötlands flora
Tankar och minnen (nedtecknat 1937 av David Frisk)
Sandhult 2008
Rena kläder med aska
Bilvandring i trakten av Livered

Årsskriften Förr & Nu 2007
innehåller bl.a.:
Verksamheten under året 2007
Föreningens funktionärer
Hembygdsdagen 2007
Långaredskrysset nr 24
Sagolika figurer firade Astrid Lindgren 100 år på Kartås
Hembygdsvandringar i Loo
Historien förborgad i ortnamnet Loo
Sandhult under 2007
Till minne: Astrid Sillerström
Att göra ett led

Årsskriften Förr & Nu 2006
innehåller bl.a.:
Verksamheten under året 2006
Föreningens funktionärer
Sandhult år 2006
Långaredskrysset nr 23
Elof Persson
Hembygdsdagen 2006
Potatisen som blev trendig
Höns på middagsbordet eller Att plocka en höna
Post-Johan som traskade 12000 mil med posten
Blommig kladdkaka med pepparmynta
Ålderdomshemmet i Långared

Årsskriften Förr & Nu 2005
innehåller bl.a.:
Verksamheten under året 2005
Föreningens funktionärer
Sandhult
Kolningsgropar
Historien förborgad i ortnamnet Loo
Bygdevandringar i Loo
Hembygdsdagen 2005
Linden
Vårdikt
"När sockna blev kommun"
Långaredskrysset nr 22
Minnen från min uppväxt
Arbete med matdokumentation i trakten
Skogen
Akta skogen
Axplock från kommunarkivet
Mat och dryck
Ett hundraårigt Amerikabrev
Rapport från örtagården
Farväl till 1900-talet

Årsskriften Förr & Nu 2004
innehåller bl.a.:
Verksamhetsberättelse för år 2004
Reportage från hembygdsdagen
Historien om prästarosen
Reptillverkning av lindbast
Sandhult under året
Texter av Magda Lundgren, skrivna 1925
Hemgjort potatismjöl
Julgranens historia
Experiment med äpple
Kafferep på olika sätt
Tjärbränning
Långaredskrysset nr 21

Årsskriften Förr & Nu 2003
innehåller bl.a.:
Verksamhetsberättelse för år 2003
Minnestexter om medlemmar som dött under året
Sandhult under året
Gamla köksväxter i Örtagården
Sommarcaféer på Ruus hembygdsgård
Reportage om det som hänt under året
Vägen Långared - Anten
Stavningen av Loo
Långaredskrysset nr 20

Årsskriften Förr & Nu 2002
innehåller bl.a.:
Verksamhetsberättelse för år 2002
Reportage från en del av fjolårets evenemang
Ragnar Wängbergs fotosamling
Vägar och gatunamn ett hett ämne
Elfsborgs läns tidning för hundra år sedan
En ny bild av Loholmen
Långaredskrysset nr 19

Årsskriften Förr & Nu 2001
innehåller bl.a.:
Verksamhetsberättelse för år 2001
Reportage från en del av fjolårets evenemang
Från Stenbrona till Helgeandsholmen
Järnväg genom Loo och Långared?
Två släkter i Kärra
Långaredskrysset nr 18

Årsskriften Förr & Nu 2000
innehåller bl.a.:
Verksamhetsberättelse för år 2000
Reportage från en del av fjolårets evenemang
(O)Kända Loo-bor: Säver
Andrees luftballong över Långaredsbygden
Långaredskrysset nr 17

Årsskriften Förr & Nu 1999
innehåller bl.a.:
Verksamhetsberättelse för år 1999
Från Barkbröd till Bake-off
Mat från Västra Götalands län
Långaredskrysset nr 16

Årsskriften Förr & Nu 1998
innehåller bl.a.:
Verksamhetsberättelse för år 1998
Glimtar ur hembygdsföreningens 25-åriga historia
Sandhult 1998
Till Allan Larssons minne
Bygdevandring i Loo
Långaredskrysset nr 15
Fröken Frida och Garvarna
De for i missionens tjänst, till Kongo och Kina...
Till minne av Berg-Erik
Elin på skogstorpet Skantås

Årsskriften Förr & Nu 1997
Där du bla kan läsa om:
Sandhult 1997
Torpvandringar i Loo
Hembygdsdagen
Julfirande i Loo på 1850-talet
Gästspel som piga i Lerbäcken, år 1927
Långaredskrysset nr 14

Årsskriften Förr & Nu 1996
Där dessa ämnen togs upp:
Torpvandringar i Loo
Hembygdsdagen 1996
Sandhult 1996
Dikt om Loholmen
Soldattorpet Åsen under Frishulan
Torpvandring i Börta
Här låg en gång ett torp
Lommerhall
Göstas visa
Vem var Anders Gunnarsson?
På tal om rogeluller
 
MENY
Längst upp på sidan