Sandhult
Långareds Hembygdsförening äger Sandhult 1:1 och vårdar markerna och stugan med uthus. Syftet är att bevara och kunna visa ett stycke Risveden som det såg ut vid 1900-talets början. Den spånklädda stugan har varsamt restaurerats, ett arbete som avslutades våren 1996.

Området är ett mycket representativt exempel på ett äldre odlingslandskap. Här förekommer åkermarker med öppna diken, en hacke-slåtteräng, en sidvallsäng och slåtterrenar kring åkrar och brukningsvägar. I området finns bl a stagg, ängsskallra och jungfrulin. I sidvallsängen kan man hitta granspira, nattviol, kärrtistel och kärrsälting. Sandhult är beskrivet i Alingsås kommuns naturvårdsprogram.
Hembygdsföreningen har varje år ett slåttergille under senare delen av sommaren.

Det är okänt när stugan uppfördes och när markerna bröts upp. En gissning är första halvan av 1800-talet.
Ytterligare en torpstuga eller lägenhet har legat här tidigare. Det röda uthuset har tjänat som verkstad för toffeltillverkning.

I husförhörslängder från Långareds församling finner man följande brukare på Sandhult:
1852-1870: Anders Andersson f. 1822, Johanna Pettersdotter f. 1828
Tillträdde 1870: Anders Andreasson f. 1826, Katrin Andreasdotter f. 1822
Tillträdde 1894: August Andersson 1864-1933, Anna Mathilda Hansson 1876-1950

August Andersson friköpte lägenheten Sandhult år 1915 från gården Sandris i Fullestads socken. August var toffelmakare.
Senare köptes Sandhult av Ludvig Karlsson i Ralsbo och dottersonen Mats Karlsson har ägt fastigheten till 2016. I april 2016 blev köp och lagfart klart. Fastigheten Sandhult 1:1 omfattar 2 hektar och i köpet ingår de tre byggnaderna och alla öppna marker. Köpet har möjliggjorts av Alf och Gunvor Samuelssons fond som förvaltas av hembygdsföreningen.

Klicka här för vägbeskrivning till Sandhult.

Under 2020 blev vi klara med renovering av ladan i Sandhult. Mer info hittar du här.

Huset i Sandhult
Interiör Sandhult
Sandhult i vinterskrud
 
MENY
Längst upp på sidan