Långareds Hembygdsförening 2 maj 1999

Torpvandring i Loo
Varje vår ordnar Ingrid Svensson, Erik Fristedt, Berit Perhamn och Inge Josefsson en Torpvandring i Loo. Söndagen den 2 maj träffades vi i det härliga vårvädret vid Missionskyrkan i Loo.

Foto från 2 maj 1999
Först berättade Ingrid, Roland Svensson och Barbro Johansson om Lilla Loo. Vilka som bott där, och en hel del information om dem.

Foto från 2 maj 1999
Sedan fortsatte vandringen till Jungstorp. Här berättade bla Sören Persson om Björnberg, en kraftkarl som bott här. Han var bla rallare, stenhuggare, tegelbrännare och cementgjutare. Ingbritt Andreasson berättade vidare om sin far och gården sedan 1930-talet.

Varför heter det Dammbacken? Jo, det kunde Erik berätta om. Tidigare fanns det en liten damm, eller en mosse i närheten. Den är sedan länge utdikad och används som åkermark. Antagligen har det legat flera torp här, även om bara ett finns utmärkt på kartan.

Foto från 2 maj 1999

Foto från 2 maj 1999
Efter en runda på nygjord väg nådde vi Källekulle. Här tog Helene Svensson emot med klarinettspel. De tidigaste ägarna var bla spelemän. Ägarens bror skrev flera stycken som bröderna framförde tillsammans på mer än 100 bröllop. Skomakaryrket har gått "i arv" i släkten. Och även om dagens generation "vansläktas" så hade Stig-Lennart dagen till ära iklätt sig skomakarkläder och visade sina förfäders redskap. Här fikade vi också den medhavda matsäcken i den vackra trädgården!

Våra torpvandringar brukar vara populära och årets var inget undantag. Vi får framföra vårt tack till de fyra arrangörerna, som liksom vanligt hade letat fram material och presenterade mycket kunniga medhjälpare.

Längst upp på sidan