Långareds Hembygdsförening 6 juni 2024

Nationaldagsfirande i Ruus
Nationaldagsfirandet i Ruus lockade omkring 90 personer inklusive körerna. På grund av det ostadiga vädret hölls firandet i Stora hallen.
Vice ordförande Barbro Svensson hälsade besökare och körer välkomna!
Antens kyrkokör under ledning av körledare Sara Köröndi och Långareds kyrkokör med körledare Johan Mellberg som ackompanjatör framförde fyra sånger och psalmer.
Därefter var det dags för nationaldagstalet som i år hölls av Eva Karlsson. I sitt tal berättade hon om vikten av att bevara kulturarvet såväl lokalt som nationellt och ute i världen. I krig och konflikter skadas och förstörs kulturarv.
Det är viktigt att vi värnar, vårdar och skyddar vårt svenska kulturarv. Eva utbringade ett fyrfaldigt leve för landet Sverige varefter kören och åhörare sjöng vår Nationalsång. Kören avslutade programmet med ytterligare några sånger.
Firandet avslutades med kaffe, bullar och rulltårtsbakelser. Ett stort tack till serveringskommittén!

Foto från 6 juni 2024
Antens och Långareds kyrkokörer

Foto från 6 juni 2024
Åsa Wirgonsson sjunger sin egen sång Långaredsbygden

Foto från 6 juni 2024
Eva Karlsson

Foto från 6 juni 2024
Barbro Svensson hälsar välkommen

Foto från 6 juni 2024
Ninja Winghav, Iréne Wängvik, Barbro Svensson

Längst upp på sidan