Långareds Hembygdsförening 14 mars 2024

Årsmöte 2024
Årsmötet 2024 genomfördes 14 mars med 20 personer närvarande.

En gedigen inventering av föreningens alla byggnader, dokumenterad i en åtgärdsplan för behov av reparationer och underhåll, har under hösten 2023 genomförts av Henry Aronsson, Mats Björklund och Göran Svensson. Åtgärdsplanen presenterades liksom tidplan för vissa åtgärder.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar avtackades de tre trotjänarna Berit Perhamn, Inge Josefsson och Erik Fristedt. Alla tre har varit med i styrelsen i många år och på olika sätt bidragit till föreningens arbete. Omsorgen om gården i Ruus, med alla sina byggnader, har framför allt Inge varit ansvarig för. Inge har också drivit Ruuskommitténs arbete. Med Berits engagemang i Programkommittén har vi alla fått möjlighet att ta del av olika föreläsares kunskaper. Berit har också varit delaktig i skötseln av Kartåsstugan och vi har också kunnat läsa många av hennes kåserier och texter i årsskrifterna. Erik har vid många tillfällen och på olika sätt satt bygdens historia på pränt, som vi bland annat har kunnat läsa om i tidskriften ”Västgötabygden”. Vilken historiekunskapsskatt dessa tre bär på! Och vi kommer att även fortsättningsvis få ta del av deras kunskaper. De avgår från styrelsen men inte från Långareds hembygdsförening.

Föreningens hemsidesansvariga Katarina och Stefan har sammanställt en karta där alla gårdar och torp, liksom kvarnar och gränsstenar finns inlagda. Denna karta visades på årsmötet, vilket var mycket uppskattat. Många stod länge och tittade, pekade, diskuterade och påminde varandra om platser, personer och händelser.

Och så avslutades kvällen med kaffe/te med smörgås och kaka efteråt.

Foto från 14 mars 2024
De tre trotjänarna Inge Josefsson, Berit Perhamn och Erik Fristedt avtackades

Längst upp på sidan