Långareds Hembygdsförening 8 maj 2022

Morgonvandring
Vi var 16 personer inklusive två barn som vandrade i Risveden under söndagsförmiddagen. Vi startade vid gården Stockedalen där vi tittade på den gamla sågen.
Sedan fortsatte vi till ruinen efter torpet Grankärr, högt beläget på Tjuvås. Huset revs 1945 och nu återstår endast spismuren med en inmurad järnspis och en välbevarad källare. På den gamla boplatsen tog vi en välbehövlig fikapaus i solskenet.
Vi fortsatte mot gården Lund och sedan till ruinerna efter Hundsjökärr. Där finns också lämningar efter en stuga och en källare. Idag växer granarna höga på de gamla åkrarna och slåttermarkerna. Hundsjökärr var bebyggt under 100 år, år 1892 flyttade familjen Hans Larsson och Johanna Eliasdotter till Hälsingtorp. Nästa anhalt blev Jägeribostället Skogstorp. Boningshuset revs i början av 1980-talet. I närheten av Hundsjön har Finn-Greta haft sin boning. Läs gärna mer om henne i Risveden nr 3 av Karl-Erik Andersson och Bo Björklund. Idag finns det nog ingen som med säkerhet kan säga var hennes stuga låg. Vi fortsatte på stigar längs Hundsjön och via bäcken som rinner från Sågedammen i Stockedalen och ner till sjön tills vi nådde vår utgångspunkt. Vi avslutade med att titta på torpet Hagen som bröts upp upp på Stockedalens mark troligen i mitten av 1800-talet. Vandringen leddes av Eva och Henry.

Foto från 8 maj 2022
Fikapaus vid Grankärr

Foto från 8 maj 2022
Två av deltagarna vid Hundsjön

Foto från 8 maj 2022
Hundsjön
Längst upp på sidan