Långareds Hembygdsförening 1 september 2021

Årsmöte 2021
Första september hölls föreningens årsmöte, försenat pga Corona-epidemin.

Årsmötet hölls i Ruus. Där ställdes samtidigt ut bilder från Garvarsonen i Loo, Agard Hallberg, och en hel del av Erik Davidssons bilder.

Förutom sedvanliga mötespunkter så uppmärksammades att under året har Ingemar Thorén mottagit Sveriges Hembygdsförbunds hedersnål med lagerkrans samt att Inger Johansson, Gunnel Sundberg och Katarina & Stefan Knutsson har belönats med Västergötlands Hembygdsförbunds diplom.

Foto från 1 september 2021

Foto från 1 september 2021
Barbro kröner Ingemar med lagerkransen

Längst upp på sidan