Långareds Hembygdsförening 5 oktober 2020

Renoveringen av ladugården på Sandhult 2020
Ladugården var i stort behov av renovering. Under ledning av Barbro Svensson och Lille-Mor Skoglund-Andersson sökte föreningen bidrag för en renovering. Länsstyrelsen i Västra Götaland beviljade bidrag i två omgångar, totalt har vi fått 183 500 kronor.

Sandhultkommittén röjde ur ladugården där det hade samlats redskap, tegelpannor, ved och skräp genom åren. Under perioden april till juni arbetade Ahlnings Bygg ett antal dagar med ladugården. De grävde ur golvet och fyllde igen med singel. Nytt bjälklag lades av Ahlnings Bygg och justeringar gjordes av den bärande konstruktionen. Virke till brädfodringen köpte hembygdsföreningen och det sågades i Baggebo. Golvvirket levererades av Ahlnings Bygg. Deras arbete avslutades innan semestern.

Henry Aronsson, Agne Johansson och Erik Aronsson tog vid. Först lades golvet klart och sedan byttes brädfodringen ut. Några delar som var i gott skick sparades. Nya portar tillverkades av Henry och Agne och ett nytt fönster sattes in på ena gaveln. Snickeriarbetena med frivilliga krafter omfattade ca 200 timmar. Lille-Mor har skött förplägnaden, Berit Larsson och Eva Karlsson har röjt och byggstädat.

Den 5 oktober besiktade Anni Bergström, från Västra Götalands förvaltning för kulturutveckling, renoveringen. Se vidare i den antikvariska rapporten som du hittar här.

Foto från 30 mars 2020
Bild tagen den 30 mars före renoveringen

Foto från 3 april 2020
Bild tagen den 3 april före renoveringen

Foto från 3 april 2020
Bild tagen den 3 april före renoveringen

Foto från 3 april 2020
Bild tagen den 3 april före renoveringen

Foto från 3 april 2020
Bild tagen den 3 april före renoveringen

Foto från 3 april 2020
Bild tagen den 3 april före renoveringen

Foto från 3 april 2020
Bild tagen den 3 april före renoveringen

Foto från 3 april 2020
Grävning påbörjad och singel har lagts i halva ladan, bild tagen den 26 april

Foto från 20 juli 2020
Den 20 juli körs det sågade virket från Baggebo till Sandhult

Foto från 25 augusti 2020
Ladugården den 25 augusti

Foto från 10 september 2020
Henry Aronsson, bild tagen den 10 september

Foto från 10 september 2020
Gammal och ny brädfodring, bild tagen den 10 september

Foto från 24 september 2020
Portarna är på plats, bild tagen den 24 september

Foto från 5 oktober 2020
Ladugården klar den 5 oktober

Längst upp på sidan