Långareds Hembygdsförening 26 april 2015

Fågel- och bygdevandring
Söndagen den 26 april hade föreningen en fågel- och bygdevandring under ledning av Evert Karlsson. 27 personer deltog i vandringen som gick i Slereboåns dalgång.

Dalgången är ett naturreservat i Skepplanda socken, Ale kommun. Slereboån rinner fram genom en markerad granskogsklädd dalgång mellan gårdarna Röserna och Svedjan inne i Risveden. Sedan länge är denna miljö känd för sin rika flora som tydligt avviker från det typiska i området. Dalgången kantas mot norr av långa bergbranter med naturskog.

Foto från 26 april 2015

Foto från 26 april 2015

Foto från 26 april 2015

Foto från 26 april 2015

Foto från 26 april 2015

Längst upp på sidan