Långareds Hembygdsförening 15 september 2013

Hembygdsvandring i Börta
Söndagens hembygdsvandring började med att vi i stort sett följde den gamla bygdevägen n:o 34 mellan Börta och Häckelid. Vi passerade då bl.a. Nyland, där eremiten Måga-Hytt bodde och Horsdalen, där soldat Jonas Lindberg hade bott. Resterna av dessa boplatser har försvunnit vid vägbyggen. Innan vi var framme vid Lenagränsen vek vi av till höger mot Kristineberg, där vi fikade i en solig skogsbacke.

På hemvägen besökte vi Qvarntorpet där mjölnaren Jonathan Johansson och hans hustru Gertrud bodde tills i början på 1950-talet. Tidigare mjölnare i Vangshed var bl.a. Jonathans morfar Anders Karlsson och far Johannes Andersson. På soldatstom N:o 312 Gatan, Vestgöta-Dals Regemente, Väne Kompani bodde soldat Lars Petter Wallin med hustrun Alma och barnen Ivar, Eskil, Helga, Paul och Oskar. År 1897 flyttade familjen till Vangshed Raddegård. Vi såg också två brôtegravar vilka hade används vid linbråtning.

Foto från 15 september 2013

Längst upp på sidan