Långareds Hembygdsförening 28 april 2013

Morgonvandring
På söndagen hade Långareds hembygdsförening sin årliga morgonvandring på Risveden. Under ledning av Eva Karlsson och Henry Aronsson promenerade ett 20-tal personer kring Valsjön. Vi besökte Valås, Blackekärr, Högsjön och Bodatorp. Information om gårdar och platser hämtades ur böckerna om Risveden skrivna av Karl-Erik Andersson och Bo Björklund. I dessa böcker kan man också läsa om skogsbruket på trakten och sågverket vid Valsjön. Därifrån transporterades sågat timmer i en flottningsränna till järnvägen vid Anten. Vi tittade på husgrunden till den barack som skogsarbetarna från Värmland bodde i. Medhavd matsäck intogs vid Valsjön där solen sken på oss och värmde trots kyliga vindar från sjön.

Foto från 28 april 2013
Blackekärr

Foto från 28 april 2013
Fika vid Valsjön

Foto från 28 april 2013
Bodatorp

Längst upp på sidan