Långareds Hembygdsförening 29 maj 2011

Arbetet med taket på Sandhult
Arbetet med taket på Sandhult påbörjades som planerat den 25 maj. På bilden syns Sven-Erik Laggren och Daniel Hellman när de lägger upp teglet igen. Undertaket har renoverats genom att masonit har lagts på spåntaket. Den andra sidan är täckt av presenning i väntan på nästa arbetsdag.

Foto från 29 maj 2011
Sven-Erik Laggren och Daniel Hellman

Foto från 29 maj 2011
Andra sidan är täckt av presenning

Längst upp på sidan