Långareds Hembygdsförening 13 september 2009

Bilvandring
Tillsammans med Bjärke och Östads hembygdsföreningar var Långareds hembygdsförening ute på en vandring med bil söndagen den 13 september. Under ledning av Bo Björklund och Karl-Erik Andersson gjorde vi en tur från Granvattnet till Östad säteri.

Foto från 13 september 2009
Bo Björklund vid platsen för Granvattnets dansbana.

Foto från 13 september 2009
Här hör vi på berättelsen om det amerikanska planet som störtade vid Aspelund den 20 oktober 1945.

Foto från 13 september 2009
Karl-Erik Andersson samtalar med Helge Gustafsson vid Antens kyrka.

Foto från 13 september 2009
Karl-Erik berättar om Brobacka Naturum, där vi slog oss ner med medhavd matsäck.

Foto från 13 september 2009
Patrik Alströmer tog emot på Östad säteri och berättade säteriets historia. Här avslutades den trevliga bilturen som genomfördes i ett härligt väder.

Foto från 13 september 2009
Eivor Andersson sjunger och berättar för deltagarna om Betania kapellet (beläget efter vägen mellan Granvattnet och Älvviken).

Längst upp på sidan