Långareds Hembygdsförening 13 mars 2009

Årsmöte 2009
Årets årsmöte följde den traditionella formen. I år samlades vi (30-40 stycken) i Församlingshemmet i Kvarnabo.
Ordförande Siv hälsade oss välkomna och öppnade mötet. Kjell Johansson valdes till mötets ordförande och Eva Karlsson till dess sekreterare. Nya ledamöter och kommittémedlemmar valdes.
Hugo Isaksson från Västergötlands Hembygdsförbund besökte oss och delade ut diplom till Berit Perhamn, Eva Karlsson samt Ingemar Thorén.
Efter avslutade förhandlingar bjöds på fika och sedan var det dags för Ingemar att visa film. I år visades film från SM i plöjning vid Bjärtorp 1976, Resa runt Anten 1983 samt från Invigningen av Hembygdsgården i Ruus.

Foto från 13 mars 2009
Siv Sunedahl lämnade över ordförandeklubban till Jenny Eberlén

Foto från 13 mars 2009
Det var många som uppmärksammades med blommor. Bo Thordsson lämnade styrelsen, Ingemar Thorén och Berit Perhamn fick diplom & blommor från VHF, Kjell Johansson var kvällens ordförande, Eva Karlsson fick både diplom & blommor från VHF och blommor som kvällens sekreterare och så förstås Siv Sunedahl som lämnade uppdraget som föreningens ordförande.

Foto från 13 mars 2009
Hugo Isaksson från Västergötlands Hembygdsförbund med fru.

Längst upp på sidan