Långareds Hembygdsförening 26 september 2008

Lär dig snickra en fågelholk
Det kom sex stycken barn/ungdomar till höstens programpunkt ”Lär dig snickra en fågelholk”. Snickaren Erik från Hjälmetorp i Gräfsnäs gav många bra och användbara tips till barnen och delar gärna med sig av dem via vår webbsida. Erik är en van fågelholkstillverkare och tillverkar mestadels star- och mesholkar. Det brukar bli runt 1 500-2 000 st per år.

Foto från 26 september 2008

Foto från 26 september 2008

Foto från 26 september 2008

Foto från 26 september 2008

Foto från 26 september 2008

Fågelholkarna
Skall de målas?
De färdiga fågelholkarna dränks ner i järnvitriol för att skyddas mot väder och vind. Järnvitriolen är både lukt- och giftfri, varför Erik rekommenderar detta.

När sätter man upp dem?
Fågelholkarna sätts lämpligen upp på hösten, så att småfåglarna har en varm nattplats vintertid. Enligt Erik så samlas gärna flera pilfinkar i samma holk vintertid, men mesarna föredrar att vara en och en vintertid.

Hur sätter man upp dem?
Några meter upp på trädet, helst mot öster och morgonsolens strålar alt. mot väster men aldrig mot norr eftersom solen inte kommer åt. Många vill placera sina holkar åt söder och det är alldeles för varmt för äggen, då måste det finnas grenar som skuggar holken. Holken skall ha ett stort tak som sluttar framåt – neråt, det skyddar mot vind och nederbörd. Holken skall sättas upp så att den lutar något framåt, då har fågelungarna lättare att klättra upp.

Erik tillverkar inga holkar med pinne, istället är det viktigt att det finns grenar intill holken som småfåglarna kan mellanlanda på. Runt öppningen fäster han en speciell plastring som skydd mot hackspettar. Holkarna bör rensas varje år så att själva bädden inte blir för hög inne i holken.

Använder man spik?
Erik har prövat både träspik och ståltråd men gått tillbaka till galvad spik. Träspiken håller inte och holkarna ramlar ner om man inte hinner byta ut dem och stråltråden ger sår och ärr. Därför använder han långa galvade spik som inte slås in helt och hållet (det blir då lättare att ta ner holken vid behov). Det är fyrtumsspik (9 cm långa).

Lycka till med holkuppsättningen!
Längst upp på sidan