Långareds Hembygdsförening 4 maj 2008

Risvedenvandring
Under ledning av Evert Karlsson vandrade drygt 20 personer under söndagen i Risveden.
Vi startade i Stockedalen och gick genom Oxaklämman ner i Askedalen och till Värhuvudet.
Där såg vi några av de 10-talet boplatser som legat där. Vi fortsatte till Marberg där matsäcken intogs i ett härligt solsken. Under vandringen hördes flera vårfåglar som t ex lövsångaren och svarthättan. På många ställen såg vi påskliljorna blomma vid de gamla husen.
Efter ca 3 timmars vandring avtackades vår ciceron med en applåd.

Foto från 4 maj 2008

Längst upp på sidan