Långareds Hembygdsförening 3 augusti 2003

Öppet hus i Kartåsstugan
Närmare trettiofem personer hade hittat fram till Kartås-stugan.
Vädret var perfekt för en picnic i gröngräset utanför.

Foto från 3 augusti 2003
Terttu, Marie-Louise, Gurli, Sara och Ingrid

Foto från 3 augusti 2003

Foto från 3 augusti 2003
Bosse, Olof och Arne

Foto från 3 augusti 2003
Veronica, Kevin, Henrik och Birgitta

Foto från 3 augusti 2003
Allan och Kalle

Längst upp på sidan