Långareds Hembygdsförening 5 maj 2002

Bygdevandring i Loo
På söndagseftermiddagen hade drygt sextio personer mött upp till årets första hembygdsvandring i Loo arrangerad av Långareds hembygdsförening. Besökarna hade stor åldersspridning - från den äldste som var 86 år till den yngste - Oskar Josefsson - endast tre veckor gammal.

Berit Perhamn välkomnade och berättade om dagens program, som handlade om människor och verksamheter som funnits runt Kvarndammen och gårdarna Nygård och Hästhagen. Ciceroner var Ingrid Svensson, Inge Josefsson och Erik Fristedt som kunnigt och initierat berättade om de människor som verkat i snickerifabriken, i bilverkstaden samt speciellt i kvarnen där flera olika mjölnare levt och verkat under årens lopp.

Vandringen fortsatte till gårdarna Nygård och Hästhagen där information gavs om gårdarnas historia och olika ägare. Samlingen, som hölls i fint vårväder, avslutades med information om och försäljning av det nyframtagna och nytryckta häftet om Loo skola innehållande 131 foton på skolbyggnaderna, lärare och elever under tiden 1887 till 1966.

Längst upp på sidan