Kontakta Långareds Hembygdsförening
Brev & Telefon
Du hittar adresser samt telefonnummer till ansvariga i föreningen längre ner på denna sida.

Email
Vi har tre olika emailadresser:
Du kan använda detta formulär för att få kontakt:

Ditt meddelande:


Ditt namn:


Din emailadress:


Föreningens representanter

Ordförande
Ingela Lindahl 0706-540512
Östra Antenvägen 128 Espenäs
441 91 Alingsås

Vice ordförande
Barbro Svensson 0730-45 46 01

Kassör och Medlemsfrågor
Ingemar Thorén 0706-980190
Vangshedsvägen 93 Ulvarås,
441 91 Alingsås

Sekreterare
Mats Björklund 0739-662524

Samtliga styrelseledamöter
Ordinarie
Henry Aronsson,
Mats Björklund,
Ninja Winghav,
Mattias Gustafsson,
Mikael Pålsson
Suppleanter
Kerstin Kristensson,
Britt-Marie Andreasson,
Hans Odesjö

Styrelsen sammanträder andra måndagen i varje månad. Skicka frågor och idéer via eller ring vår ordförande.

BankGiro: 313-9136
PlusGiro: 17 88 29-8
Organisationsnummer: 864000-5867

Hembygdsgården i Ruus
Örtagården
Ingela Lindahl* 0706-540512
Bakstugan
Kerstin Kristensson* 0723-162416
Britt-Marie Lindgren,
Britt-Marie Svensson,
Torgny Svensson
Ruuskommittén
Göran Svensson*,
Lars-Inge Ahlberg,
Harry Eriksson,
Erik Hallbäck,
Gustav Josefsson,
Inge Josefsson,
Lars-Erik Kallkopf,
Johan Karlsson,
Lennart Karlsson,
Harald Lennartsson,
Mikael Lundstedt,
Daniel Nylén,
Åsa Wirgonsson

Sandhult
Eva Karlsson*,
Lennart Andersson,
Erik Aronsson,
Marie Johansson,
Berit Larsson

Kartås
Barbro Svensson*,
Arne Johansson,
Berit Perhamn

Programkommittén
Ingemar Thorén*

Serveringskommittén
Inga-Lill Karlsson*,
Britt Johansson,
Ann Catrin Lundgren Larsson

Valberedning
Styrelsen

Hemsidan
Katarina Knutsson

*sammankallande

 
MENY
Längst upp på sidan