Kontakta Långareds Hembygdsförening
Brev & Telefon
Du hittar adresser samt telefonnummer till ansvariga i föreningen längre ner på denna sida.

Email
Vi har tre olika emailadresser:
Du kan använda detta formulär för att få kontakt:

Ditt meddelande:


Ditt namn:


Din emailadress:


Föreningens representanter

Ordförande
Åsa Wirgonsson 0709-126399
Kärralid 32
441 91 Alingsås

Vice ordförande
Barbro Svensson 0730-45 46 01

Kassör och Medlemsfrågor
Ingemar Thorén 0706-980190
Vangshedsvägen 93 Ulvarås,
441 91 Alingsås

Sekreterare
Ingela Lindahl

Samtliga styrelseledamöter
Ordinarie
Inge Josefsson,
Lille-Mor Skoglund-Andersson,
Berit Perhamn,
Erik Fristedt
Suppleanter
Mats Björklund,
Marita Adolfsson,
Kerstin Kristensson,
Marie Johansson

Styrelsen sammanträder sista måndagen i varje månad. Skicka frågor och idéer via email eller ring vår ordförande.

BankGiro: 313-9136
PlusGiro: 17 88 29-8

Hembygdsgården i Ruus
Örtagården
Ingela Lindahl* 0322-17201
Bakstugan
Kerstin Kristensson 0723-162416
Ruuskommittén
Inge Josefsson*,
Lennart Karlsson,
Inger Johansson,
Harry Eriksson,
Göran Svensson,
Lars-Erik Kallkopf,
Lars-Inge Ahlberg,
Daniel Nylén,
Harald Lennartsson

Hembygdsdagskommittén
Barbro Svensson*,
Gunlög Lennartsson,
Andreas Ahlning,
Niklas Levinsson,
Daniel Nylén,
Stefan Ahlning

Sandhult
Eva Karlsson*,
Lille-Mor Skoglund-Andersson,
Erik Aronsson,
Berit Larsson,
Marina Mattson

Kartås
Barbro Svensson*,
Arne Johansson,
Berit Perhamn

Programkommittén
Ingemar Thorén*,
Berit Perhamn,
Irene Wängvik,
Lille-Mor Skoglund-Andersson

Serveringskommittén
Gunnel Sundberg*,
Inga-Lill Carlsson*,
Arne Johansson,
Inger Johansson

Ombud Västergötlands hembygdsförbund
Erik Fristedt,
Berit Perhamn,
Lille-Mor Skoglund-Andersson

Valberedning
Styrelsen

Hemsidan
Katarina Knutsson

*sammankallande

 
MENY
Längst upp på sidan