Om föreningen
Lhf logo Långareds Hembygdsförening bildades 1973 för att, som det står i stadgarna, slå vakt om bygdens kulturarv och därvid bidraga till att alla innevånare ges hemkänsla i orten.

Föreningen började som en intresseförening 1971 för en restaurering av Vagnsheds kvarn. Diskussioner hade då pågått i många år om att restaurera den gamla vattenkvarnen i Vagnshed. Åke Imark från Stora Mellby, känd hembygdsvän och teknikhistoriskt intresserad person, var en stor inspirationskälla för arbetet med kvarnen. Den 14 mars 1973 kunde så Elof Persson för Långareds hembygdsförening skriva under ett arrendeavtal på 20+20 år för Vagnheds kvarn.

Redan sommaren 1973 startade arbetena på kvarnen, då Elof sökt och fått bidrag från AMS samt fått skog från några bönder i bygden.

Elof Persson från Loo var ordförande i hembygdsföreningens första styrelse och övriga ledamöter var följande:
Allan Olofsson
Hjalmar Ahling
Hans Andreasson
Ragnar Andreasson
Erik Davidsson
Suppleanter var :
Sven Antby
Folke Lennerås
Flaskhall
Hällnäs
Hällnäs
Vagnshed
Vänga

Mjönäs
Attholmen

1975 blev ett händelserikt år. Föreningen antog stadgar och föreningen fick torpet Kartås i Loo som gåva från Ivan Karlsson med familj.
Den 7 juni hölls invigning av Vagnsheds kvarn. Landsantikvarie Henrik Ahnlund förrättade invigningen.

Två år senare, 11 juni 1977, invigdes Kartåsstugan av Västgöta–Bengtsson.

Ur 1978 års verksamhetsberättelse kan nämnas att hela 4 600 personer besökt Vagnsheds kvarn under sommaren 1977. Under de här åren hölls kvarnen öppen varje sommarsöndag och på våren fann många skolresor vägen till kvarnen.

Föreningen har under åren ordnat många föredragskvällar och många är de intressanta personer som vi fått glädjen att lyssna till. Bland alla dessa finns Dag Stålsjö. Han föreläste i Gräfsnäs Fritidsgård inför en fullsatt sal på våren 1983. Hans kända tv-serie hade just sänds i tv och debatten om den så kallade Västgötaskolan rasade som värst.

År 1984 firade Hembygdens år över hela landet. Långareds hembygdsförening mottog budkavle från Bjärke Hembygdsförening. Elof Persson tog emot budkavlen klädd i folkdräkt av Börje Gustavsson föreställande gamla tiders postiljon. Börje Gustavsson var då ordförande i Bjärke hembygdsförening.

Hembygdsföreningen fick 1984 gården Ruus som gåva från Ellen Larsson och hennes son Allan. Invigningen hölls året därpå den 14 juli 1985 av Sven–Axel Hallbäck.

Föreningen började arrendera torpet Sandhult 1989. Där finns stuga, magasin och ladugård samt ängsmarker. Slåtter har bedrivits sedan 1985 och äger rum årligen. 2015 köpte hembygdsföreningen Sandhult, stuga, övriga byggnader och 2 ha mark, med pengar från Alf o Gunvor Samuelssons fond. Fonden skapade de i sitt testamente.

Sommaren 1992 blev den sista i Vagnsheds kvarn. Arrendets första 20 år hade gått ut och kontraktet förlängdes inte och därmed upphörde visningarna.

Gården Ruus har utökats under åren som gått. Där finns nu en mycket vacker örtagård, en museibyggnad och en välfrekventerad bakstuga.

Bland de byggnader som föreningen har fått erbjudande om och ej kunnat engagera sig i kan nämnas Hyttes stuga i Börta, Barnmorskestugan i Långared, Hälsingström såg på Risveden, Ålanda kvarn och gamla kyrkskolan i Långared.

Till föreningens årliga arbete hör torpvandringar, inventering av olika slag, utflykter, resor, grötfester, hantverk, tipspromenader, föredragskvällar, slåttergille, och hembygdsdagarna i Ruus.

Föreningen ingår i Bjärke hembygdskrets. Det är en sammanslutning av hembygdsföreningar i Bjärke och som Elof Persson var med och bildade.
När det gäller marknadsföring av området runt sjön Anten samverkar föreningen med andra föreningar och Alingsås kommuns turistbyrå i föreningen Runt Anten.

Hembygdsföreningen har haft följande ordföranden under åren:
Elof Persson
Bengt Dalén
Astrid Sillerström
Ingegerd Sultan Tulokas
Siv Sunedahl
Jenny Eberlén
Åsa Wirgonsson
Ingela Lindahl
1973-1989
1990-1991
1991-1995
1995-2007
2007-2009
2009-2012
2012-2023
2023-
MENY
Längst upp på sidan