Våra arrangemang
Om folkhälsomyndigheten tillåter så är det möjligt att vi kommer att ha fler evenemang i sommar. Dessa hittar du i så fall här på vår hemsida och i annonser i Alingsås Tidning och Alingsås-Kuriren.
1 april - 31 maj     Hitta tio torp
Hembygdsföreningen har satt upp informationsskyltar på platser i socknen där det tidigare funnits torp. På baksidan av skylten för 434-Häsjömaden, 454-Vindstorp, 462-Castors, 463-Nyland, 465-Fjölbromaden, 466-Susåsen, 467-Källstorp, 468-Blomsterbacke, 469-Petersberg och 470-Stavesten finns en bokstav. När du har hittat alla 10 bokstäverna så swishar du 20 kronor till 123 677 73 38, i meddelandefältet skriver du in de tio bokstäverna, för varje inswishad tjuga erhåller ditt mobiltelefonnummer en lott i junidragningen, där vi lottar ut något ätbart.
Var torpen finns hittar du på Torp-sidan.
Ansvarig: Ingemar Thorén 0706-98 01 90
Om det är möjligt kommer vi under augusti att ha årsmöte, slåttergille i Sandhult och hembygdsdag.Meny
Längst upp på sidan