Våra arrangemang
Våra arrangemang och möten är öppna för alla, även de som inte är medlemmar. Välkomna att njuta av kryddträdgården vid Ruus hela sommaren och medtag gärna kaffekorg till träffarna om inget annat anges. De flesta arrangemangen är i samarbete med Vuxenskolan.
Söndag 12 juli
Trädgårdscafé
Ansvarig: Berit Perhamn 0322-44111.
Inställt pga Corona-viruset
Söndag 9 augusti
kl 15.00-17.00
Öppen backstuga
Kartåsstugan, Frishulan, Loo är öppen för besök. Tag med eget fika.
Ansvarig: Barbro Svensson 0322-44057.
Tisdag 11 augusti
kl 18.00-20.00
Slåttergille
Medtag gärna redskap. Hembygdsföreningen bjuder på fika. I samarbete med Bjärke hembygdsförening.
Ansvarig: Eva Karlsson 0722-421032.
Lördag 22 augusti
Hembygdsdagen
Utställning, visning av hantverk, föremål, maskiner och kryddträdgård. Bakning och försäljning. Lotterier och servering av Ruus-bröd och kaffe.
Ansvarig: Hembygdsdagskommittén 0730-454601.
Inställt pga Corona-viruset
 Meny
Längst upp på sidan