Våra arrangemang
Våra arrangemang och möten är öppna för alla, även de som inte är medlemmar. Välkomna att njuta av kryddträdgården vid Ruus hela sommaren och medtag gärna kaffekorg till träffarna om inget annat anges. De flesta arrangemangen är i samarbete med Vuxenskolan.
Fredag 31 januari 2020
kl 19.00
Kyndelsmässofest
Vi firar Kyndelsmäss (Lilla Jul). Servering. Lotterier.
 Meny
Längst upp på sidan