Föreningens ”liv” fram till fyllda 25 år

Långareds hembygdsförening 25 år - år 1998

Föreningen började som en intresseförening 1971 för en restaurering av Vagnsheds kvarn. Diskussioner hade då pågått i många år om att restaurera den gamla vattenkvarnen i Vagnshed. Åke Imark från Stora Mellby, känd hembygdsvän och teknikhistoriskt intresserad person, var en stor inspirationskälla för arbetet med kvarnen. Den 14 mars 1973 kunde så Elof Persson för Långareds hembygdsförening skriva under ett arrendeavtal på 20+20 år för Vagnheds kvarn.

Redan sommaren 1973 startade arbetena på kvarnen, då Elof sökt och fått bidrag från AMS samt fått skog från några bönder i bygden.

Elof Persson från Loo var ordförande i hembygdsföreningens första styrelse och övriga ledamöter var följande :
Allan Olofsson
Hjalmar Ahling
Hans Andreasson
Ragnar Andreasson
Erik Davidsson
Suppleanter var :
Sven Antby
Folke Lennerås
Flaskhall
Hällnäs
Hällnäs
Vagnshed
Vänga

Mjönäs
Attholmen

1975 blev ett händelserikt år. Föreningen antog stadgar och föreningen fick torpet
Kartås i Loo som gåva från Ivar Karlsson med familj.
Den 7 juni hölls invigning av Vagnsheds kvarn. Landsantikvarie Henrik Ahnlund förrättade invigningen.

Två år senare, 11 juni 1977, invigdes Kartåsstugan av Västgöta–Bengtsson.

Ur 1978 års verksamhetsberättelse kan nämnas att hela 4 600 personer besökt Vagnsheds kvarn under sommaren 1977. Under de här åren hölls kvarnen öppen varje sommarsöndag och på våren fann många skolresor vägen till kvarnen.

Föreningen har under åren ordnat många föredragskvällar och många är de intressanta personer som vi fått glädjen att lyssna till. Bland alla dessa vill jag särskilt nämna Dag Stålsjö. Han föreläste i Gräfsnäs Fritidsgård inför en fullsatt sal på våren 1983. Hans kända tv-serie hade just sänds i tv och debatten om den så kallade Västgötaskolan rasade som värst.

År 1984 firade Hembygdens år över hela landet. Långareds hembygdsförening mottog budkavle från Bjärke Hembygdsförening. Elof Persson tog emot budkavlen klädd i folkdräkt av Börje Gustavsson föreställande gamla tiders postiljon. Börje Gustavsson var då ordförande i Bjärke hembygdsförening.

Hembygdsföreningen fick 1984 gården Ruus som gåva från Ellen Larsson och hennes son Allan. Invigningen hölls året därpå den 14 juli 1985 av Sven–Axel Hallbäck.

Sedan 1989 arrenderar föreningen torpet Sandhult på Risveden. Stället består av stuga, magasin och ladugård samt ängsmarker. Där hålls årlig slåtter.

Sommaren 1992 blev den sista i Vagnsheds kvarn. Arrendets första 20 år hade gått ut och kontraktet förlängdes inte och därmed upphörde visningarna.

Gården Ruus har utökats under åren som gått. Där finns nu en mycket vacker örtagård, en nyuppförd museibyggnad och en välfrekventerad bakstuga.

Bland de byggnader som föreningen har fått erbjudande om och ej kunnat engagera sig i kan nämnas Hyttes stuga i Börta, Barnmorskestugan i Långared, Hälsingström såg på Risveden, Ålanda kvarn och gamla kyrkskolan i Långared.

Till föreningens årliga arbete hör torpvandringar, inventering av olika slag, utflykter, resor, grötfester, hantverk, tipspromenader, föredragskvällar, slåttergille, och på senare år hembygdsdagarna i Ruus.

Föreningen ingår i Bjärke hembygdskrets. Det är en sammanslutning av hembygdsföreningar i Bjärke och som Elof Persson var med och bildade.
När det gäller marknadsföring av området runt sjön Anten samverkar föreningen med andra föreningar och Alingsås kommuns turistbyrå i föreningen Runt Anten.

Hembygdsföreningen har haft följande ordföranden under åren:
Elof Persson
Bengt Dalén
Astrid Sillerström
Ingegerd Sultan Tulokas
1973-1989
1990-1991
1991-1995
1995-

Till sist ett par ord om Elof Persson, föreningens grundare som avled i november 1993.
Några av de aktiviteter som Elof drömde om var kyrkbåten på Anten och krönikespel i Gräfsnäs. Detta har förverkligats av andra än Elof nu på senare år.

Det är glädjande att se att vi är många som värnar om bygden och dess historia.
Ja, detta var något om hembygdsföreningens första 25 år och alla hoppas vi på flera fina och aktiva år för Långareds Hembygdsförening.

Titta på bilderna från början igen

Text: Eva KarlssonLångareds hembygdsföreningStäng detta fönsterwww.langared.se