Lhf logotyp

Långareds hembygdsförening Diverse

Här finns material, från våra medlemmar, som har anknytning till bygden och/eller vår historia.
Har du själv något du tycker passar här ? Då får du gärna kontakta hembygdsföreningen.


De for i missionens tjänst, till Kongo, Kina, Östturkistan...
av bla Ingrid Svensson, Verner Smedberg och Ebbe Gisleskog

En dokumentation över våra tidigaste missionärer från trakten, de som for ut mellan 1895 och 1933: Augusta Andersson från Sävekärr, Loo (Kongo); Elin Svensson, Tvärslätt, Loo (Östturkistan); Paul Smedberg, Deragården, Vänga (Kongo); Rut Johansson, Fly (Kina).
Klicka för att komma längst upp på denna sida

Faster Ruts Kinabrev
av Ebbe Gisleskog

Ett tillägg till De for i missionens tjänst.
Klicka för att komma längst upp på denna sida

Historien förborgad i ortnamnet Loo
om en by i Västergötland, dess hävdvunna stavning och förflutna

I början av 2000-talet blev frågan om nya så kallade belägenhetsadresser aktuell i Alingsås kommun med följd att stavningen av ortnamnet Loo kom på tapeten. Loo Intresseförening engagerade sig i frågan. Erik Fristedt, Ingrid Svensson, Leif Östberg med flera involverades i arbetet. I sökandet efter historiska kopplingar uppdagades nya, intressanta förhållanden angående Loo-bygdens äldre historia. Denna skrift handlar bland annat om det.

Skriften kan sägas utgöra ett komplement till den av Långareds Hembygdsförening utgivna boken ”Loo i gången tid – Om bondgårdar, bönder, missionsvänner, blåbandister m.m.” av Ingrid Svensson, utgiven år 1995. Tidsperspektivet i hembygdsboken är begränsat till de senaste tvåhundrafemtio åren, från 1700-talets mitt och framåt. Den äldre historien saknas där så gott som helt. Här däremot, i föreliggande skrift, är den i centrum – och kopplad till en dagsaktuell fråga: Namn- och stavningsfrågan.
Klicka för att komma längst upp på denna sida

Diktsamling från Förr och nu
Några utvalda dikter från vår årsskrift.
Klicka för att komma längst upp på denna sida

Livet som torpare på 1800-talet
12 sidor om hur torpare kunde ha det förr i tiden.
Klicka för att komma längst upp på denna sida

Långareds hembygdsförening   www.langared.se